Rotter i huset

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Rotter i huset

Fold alle ud

Rotter i huset

Hvis du pludselig hører lyde fra loftet eller andre steder i huset, der lugter pludseligt af kloak, finder små lorte på størrelse med en papir-klips, eller der er gnavet i ting indendørs som skraldeposen, så er det tegn på at der er rotter i huset, som skal anmeldes til kommunen.

Besøg af rottebekæmperen

Når vores rottebekæmper får din anmeldelse vil han forsøge at kontakte dig på anmeldelsesdagen, og aftale besøg med dig hurtigst muligt, som udgangspunkt på anmeldelsesdagen, og senest hverdagen efter.Du må gerne tage billeder af lorte/dyr, og hvis muligt undgå at fjerne dette, da dette kan hjælpe rottebekæmperen med at identificere problemet. Rottebekæmperen vil som udgangspunkt bekæmpe rotterne med smækfælder, og drysse talkum ud, så man kan se spor fra rotter. Rottebekæmperen vil foretage en fejlfinding til årsagen for rotteaktiviteten dvs. finde rotternes adgangsveje ind i huset. Ofte vil der blive undersøgt om rotter kommer fra utæt kloak, eller fra huller i og ved faldstamme/udluftning ved tag, ventilationsriste, rørgennemføringer, døre, vinduer, sokkel osv. 

Hvad skal du gøre

Hvis rottebekæmperen finder tegn på adgangsveje, vil han give dig besked om at du skal få f.eks. en kloakmester til at filme kloakken, eller få en håndværker/blikkenslager til at lukke huller. Det kan være en god ide at undersøge om disse tiltag er dækket af forsikringen. Hvis de ikke er det, skal du sørge for at tiltagene bliver udført, ved selv at kontakte et firma og dække omkostninger til tiltag.

Det er vigtigt at du følger rottebekæmperens evt. råd, og får undersøgt rotternes mulige adgangsveje, og fjernet deres muligheder for at leve i skjul. Det er også vigtigt at du undgå at forlænge rotternes tilstedeværelse i dit hus ved at: 

 • Fjerne rotternes adgang til mad, væske og muligheder for at leve i skjul. Rotter kan godt lide at leve i skjul, og derfor kan fjernelse af rod/opmagasinering af ting, fjernelse af tilgroning i have, og at skille køkken ad være nødvendigt for at komme rotterne til livs. Når du fjerner rotternes adgang til mad, væske og muligheder for at leve i skjul, øger du samtidig rotternes tilbøjelighed til at gå i fælder, hvilket er med til at rotterne bliver bekæmpet hurtigere.   
 • Undgå at mad står fremme i huset. Læg frugt, grøntsager og andet i skuffer eller i rottesikre beholdere. 
 • Undgå at foder til kæledyr og fugle står fremme, brug i stedet rottesikre beholdere. 
 • Luk rotternes adgangsveje, rotter kan komme igennem huller på 2 cm. i diameter. Hvis rotter er kommet ind via usikrede sokkeludluftninger, faldstamme eller andet skal disse lukkes med et materiale som rotter ikke kan gnave i, f.eks. galvaniseret trådnet (maskestørrelse maks. 1 cm.) som skrues/sættes fast, metalplader og eternitplader.
 • Hvis rotte er kommet op af toilettet, så skal du lægge noget tungt på toiletbrættet, så den ikke kan komme op igen. En rotte kan løfte ca. 1 kg. Uanset om der er tvivl om rotter er/eller ikke er i huset, så opsættes der smækfælder og talkum drysses ud.
  • Man kan sætte en rottespærre op, som hindrer rotter fra hovedkloakken i at komme ind i kloakken i huset. Dette skal en kloakmester opsætte, og man skal sørge for at få en serviceaftale, så spærrer løbende bliver efterset at den er funktionsdygtig.
  • Det er en god ide også at få udført en tv-inspektion af kloakken bag rottespærre (kloakken under huset), så kloakbrud af klasse 3 og 4, samt andre rotterelateret fejl bliver repareret.  

Rotter og sygdomme

Rotter kan smitte med sygdomme, men det er meget usandsynligt, da man i alle tilfælde smittes ved direkte kontakt med rotter, eller ved kontakt med rotters urin eller ekskrementer. 

Du skal være opmærksom på:

 • Hvis du oplever influenzalignende symptomer (høj feber, kulderystelser) eller diarré, så kontakt lægen, og orientér om, at du kan være smittet med sygdom fra rotter.
 • Almindelig oprydning m.v. vil normalt ikke indebære en smitterisiko. Vil I sikre jer mod kontakt med rottens efterladenskaber er almindelige engangshandsker af gummi, f.eks. nitril, tilstrækkeligt, og husk ikke at genbruge dem efter brug. 
 • Er der meget støvet ved oprydningen anbefales det at bruge åndedrætsværn, så I ikke indånder støv fra indtørret rotteurin.
 • Rengøringen foretages ved at anvende almindelig sæbe eller sulfo opløst i varmt vand. For at være på den helt sikre side kan man efter rengøringen foretage en desinfektion med et godkendt desinfektionsmiddel. 
 • Hvis der er ting der er meget inficeret med rotteekskrementer- eller urin, så er det bedst at kassere det. 
 • Husk altid at vaske hænder grundigt efter oprydning og rengøring.
 • Hvis du føler dig utryg ved oprydning og rengøring er det muligt at hyre et firma til det.
 • Hvis du vil vide mere kan du læse Miljøstyrelsens folder ’Rotters smitterisiko’ på internettet. 

Undgå rotter i huset

For at undgå at rotter kommer ind i huset, er det vigtigt at sørge for at:

 • Kloakker og afløb er tætte og udført korrekt. 
 • Ydermure, døre, vinduer og tag er hele og tætte, uden huller og sprækker. Gennemføringer til kabler og rør skal slutte helt tæt. Et hul svarende til en 2-krone er nok til at give adgang for en rotte.
 • Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem fx galvaniseret stål.
 • Installere rottespærrer i afløbsrør, hvis der alligevel skal arbejdes på rørene. Det kan forhindre rotten i at trænge længere ind i afløbssystemet. 
 • Kloakken bliver undersøgt for skader, ved at få udført en tv-inspektion årligt, og en rapport om kloakkens tilstand.

Find flere gode råd og vejledning om hvordan du undgår, at rotterne flytter ind her.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider