Forebyggelse i hus, have og kloak

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Du kan gøre meget selv for at forebygge, at rotter finder tilholdssteder på din grund.

 • Fjern store affalds- og grenbunker og undgå i øvrigt at skabe steder, hvor rotterne kan lave reder.
 • Beskær træer og beplantning op ad huset for at undgå, at rotter klatrer ind på grundens loft via beplantning.
 • Læg ikke madaffald (tilberedt mad, pålæg osv.) i kompostbeholderen.
 • Hvis du vil fodre vilde fugle på din ejendom, bør du fodre fra højthængende foderkasser og overfodring skal naturligvis undgås. Lander der fuglefoder på jorden, skal det fejes op.
 • Fodring på jorden er en rigtigt dårlig idé, da det er en direkte invitation til rotter.
 • Lad være med at fodre med brød eller madaffald. Spiser fugle sig mætte i brød (tomme kalorier) en kold vinterdag, vil de mangle energi til at overleve natten. Madaffald lugter og tiltrækker rotter - det hører til i skraldespanden og ikke som fuglefoder.
 • Undgå at opbevare fugle- eller dyrefoder, frugt eller anden mad udendørs eller i skure.
 • Læs mere om fuglefodring her.
 • Fjern nedfaldsfrugt fra havens træer.
 • Hvis du holder høns og/eller kaniner skal bure og hønsegårde være rottesikrede, dvs. maskenettet skal være mindre end 2 cm.
 • Læs mere om sikring af kaninbure og hønsegårde her.
 • Sørg for at døre og vinduer slutter helt tæt til karmen.
 • Tjek at ventilationsriste i sokkel og mur er hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem som hønsenet med en maskestørrelse på mindre end 2 cm.
 • Lad en kloakmester lave tv-inspektion ved mistanke om defekte kloakrør. Hvis der er brud på kloaksystemet, skal disse udbedres, så rotter ikke kommer ud af kloaksystemet. Dette gælder også faldstammer. Få monteret metalnet over faldstammeudluftning.
 • Få evt. en kloakmester til at montere rottespærre, som sættes i faldstammen eller ved brønden foran grunden.
 • Luk altid gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør, da rotter kan bruge disse som ynglepladser.
 • Skru metalriste i gulvafløb fast.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider