Ræve

Rødovre Kommune bekæmper ræve, hvis de er til væsentlig gene, og hvis de har bosat sig på din grund.

Ræve

Rødovre Kommune bekæmper ræve, når de er syge eller til væsentlig gene, og hvis de har bosat sig på din grund.

Kontakt Teknisk Forvaltning på: Tlf. 36 37 70 00

Kommunen tager kontakt til en rævefanger, som kommer ud på adressen og opstiller en fælde efter aftale med dig. Du skal tilse fælden to gange i døgnet, og når ræven er gået i fælden, kontakter du rævefangeren, som henter ræven og afliver den.

Hvis det omhandler en død ræv eller en meget syg ræv, så skal du ringe til Falck, som afhenter dyret. Rødovre Kommune har en specialaftale med Falck om, at de kan gå ind i folks haver og afhente døde dyr. 

Hvis du finder en tilskadekommen ræv, f.eks. påkørt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812. De har døgnåbent året rundt.

Forebyggelse

Her er råd om, hvordan du kan forebygge tilstedeværelse af ræve på din grund.

  • Undgå at lægge rester af tilberedt mad på åben kompostbunke.
  • Hold katte- og hundefoder inden døre.
  • Lad være med at lægge fuglefoder (brød, frugt og lign.) på jorden.
  • Sørg for at kaninbure og hønsegårde er sikret godt mod ræven på alle sider med volierenet og fliser – også foroven.

Hvis du fodrer ræven, gør du den en bjørnetjeneste. Den mister sin naturlige skyhed og bliver så nærgående, at den kan blive en plage for både dig og dine naboer. Det kan i sidste ende betyde, at den må indfanges og aflives. Hvis du fodrer, risikerer du også at tiltrække andre dyr som herreløse katte, mårer og rotter.

Hvis du får problemer med herreløse katte, ræve eller mårer, kan du selv prøve at skræmme dem væk ved at ophænge klude, der er fugtet med hjortetaksolie, som lugter stærkt. Menneskers hår bryder ræve sig heller ikke om. 

Ræveekskrementer kan være sundhedsfarlige pga. bakterier. Vær derfor opmærksom på det, især hvis du har børn, og husk derfor altid at lægge låg på sandkassen, og holde øje med, hvad børnene putter i munden! Det er dog meget sjældent, at mennesker bliver smittet af en sygdom pga. ræveekskrementer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider