Kvalitetsstandarder for socialservice

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt, og er udgangspunktet for, hvad du som borger kan forvente af hjælp.

I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvem der kan tildeles hjælp og om indholdet af hjælpen. Konkrete afgørelser foretages altid ud fra en individuel vurdering, og med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. 

Kvalitetsstandarderne bliver gennemgået og tilpasset én gang om året af Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider