Støtte i eget hjem

Hvis du er voksen og har behov for støtte for at klare dig i eget hjem, er der forskellige muligheder for hjælp, for eksempel aflastning og hjemmevejledning alt efter dit behov. Er du pårørende til en alvorligt syg, kan der være mulighed for at du kan tage orlov for at pleje eller passe den syge. Alle ydelser tildeles på baggrund af en personlig og individuel vurdering.

Til venstre kan du læse kvalitetsstandarderne for støtte i eget hjem:

Læs også

  • Se også ydelser under Personlig og praktisk hjælp og pleje

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider