Budgetaftale: Brodden taget ud af de værste besparelser i 2024 – men Rødovre Kommune skal stadig finde millioner

10/09-2023

En samlet Kommunalbestyrelse i Rødovre står bag ansvarlig aftale om kommunens budget for næste år, som indeholder vigtig opbygning af kassebeholdningen. Det får også stor betydning, at forslaget om en rammebesparelse på 3 pct. på alle kommunens institutioner næste år er sat ned til 1,5 pct. Det er dog stadig et stramt budget, hvor behovet for at skaffe midler til flere børn og ældre og ikke mindst socialområdet har skabt behov for en række skarpe prioriteringer.

”Jeg er utrolig lettet over, at der inden budgetforhandlingerne kom nye tal fra Skat for indtægter på flere områder. Det betyder, at vi kunne tage brodden ud af de tungeste besparelser. Desværre ændrer det ikke på, at Rødovre og mange andre kommuner i hele landet står i en svær situation, hvor vi stadig skal finde meget store beløb for at få enderne til at nå sammen. Det har vi gjort i fællesskab, og jeg vil gerne takke alle partierne i Kommunalbestyrelsen for deres engagement i at finde løsninger i denne svære situation,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

I det oprindelige forslag til budgettet var der lagt op til besparelser for 172 mio. kr. fordelt med 79 mio. kr. på driften og 93 mio. kr. på anlæg. Siden da er der kommet opdaterede tal for indtægter på flere områder, bl.a. grundskyld, som betyder, at behovet for besparelser ikke blev helt lige så stort. Det er afspejlet i aftalen om budgettet for 2024, hvor den største besparelse på 3 pct. på alle områder i kommunen i 2024 er ændret til en besparelse på 1½ pct. I 2023 var der i forvejen en besparelse på 0,75 pct., og dermed bliver den samlede generelle besparelse 0,75 pct. højere i 2024. De samlede besparelser er dog stadig historisk store og ender på 150 mio. kr.

”Vi har lagt en dæmper på de tungeste besparelser, men man skal ikke tage fejl af, at 2024 stadig bliver et svært år. Vi skal have et skarpt øje på, at udgifterne ikke vokser yderligere, og alle kommer til at yde en ekstra indsats for at holde fast i en tryg og god hverdag for alle, uanset om vi taler om ældre, børn, udsatte eller andre, som har brug for kommunens indsats,” siger Britt Jensen.

Der er fundet besparelser på driften på ca. 58 mio. Samtidig tilføres der midler til dagtilbud, skoler, ældre og socialområdet for 60 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet.

Prioriterer fastholdelse af medarbejdere på de store velfærdsområder

Forligspartierne har en forventning om, at med den nedsatte rammebesparelse kan afskedigelser ud af Rødovre Kommune undgås på de store velfærdsområder.

Besparelser på alle områder

Budgetaftalen indebærer besparelser på alle områder i kommunen. Ændringen af rammebesparelsen fra 3 pct. til 1½ pct. er en mærkbar lempelse, men det er stadig en mærkbar reduktion i økonomien de enkelte steder.

Derudover er de fleste af besparelserne i det oprindelige budget fastholdt (se faktaboks), og selv om der er lagt et stort arbejde i at finde de mest skånsomme løsninger, vil besparelserne kunne mærkes.

”Vi kan ikke finde så store besparelser, uden det kommer til at kunne mærkes i hverdagen, og det er der en bred erkendelse af i Kommunalbestyrelsen. Hvis vi havde andre valg, ville vi gøre det, og alternativet er endnu værre besparelser senere. 2024 bliver et svært år, og vi vil alle gøre vores bedste for at sikre, at alle kommer godt gennem det,” siger Britt Jensen.

Plads til velfærd

Med aftalen formår partierne at holde fast i en række af de velfærdsforbedringer, som er besluttet de seneste år, ligesom der også er fundet plads til enkelte investeringer:

 • Dagtilbudsområdet udbygges med 72 mio. kr. i 2024. 
 • Hele den grønne omstilling med de indsatser, som ligger i klimahandleplanen, er fastholdt.
 • Der er planlagt anlægsarbejde på fjernvarmen for næsten 1,3 mia. kr. de næste fire år.
 • Velfærdsforbedringer som klasseloftet på 24 elever og det daglige bad til ældre medborgere fastholdes. 
 • Der er tilført 35 mio. kr. til dagtilbud, skoler og ældre i forbindelse med befolkningsfremskrivningen, som bidrager til, at budgetterne kan følge med befolkningsudviklingen.
 • Der er tilført 25 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde.

 

FAKTA OM AFTALEN OM BUDGET 2024

Budgetaftalen for Rødovre Kommune er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Konservative, SF, Enhedslisten og Venstre.

Budgetaftalen består af aftalen indgået mellem partierne. Den skal læses i sammenhæng med Budgetforslag 2024, som er det forslag til budgettet for 2024, som forvaltningen og borgmester Britt Jensen fremlagde som udgangspunkt for forhandlingerne. 

Budgetforslag 2024 står ved magt bortset fra de ændringer, som fremgår af budgetaftalen. Dertil kommer de tekniske ændringsforslag, som skal vedtages sammen med resten af budgetaftalen ved 2. behandlingen den 3. oktober, hvor budgettet for 2024 vedtages endeligt.

INVESTERINGER I BUDGETAFTALEN

Der er fundet midler til enkelte investeringer i budgetaftalen:

 • Der er sat 100.000 kr. af til BABA, som er en pendant til bydelsmødre med det formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv og i lokalsamfundet.
 • Der er afsat 260.000 kr. til at fortsætte arbejdet med Islev Medborgerhus i Islev Bibliotek.
 • Der er afsat 500.000 kr. til at styrke arbejdsmiljøindsatserne på kommunens arbejdspladser

ÆNDREDE OG SLØJFEDE BESPARELSER

Som nævnt er forslaget om en rammebesparelse på 3 % på alle kommunens institutioner næste år sat ned til 1,5%. 

Derudover er der enighed om flere ændringer:

 • Forslaget om sampasning i dagtilbud er sløjfet. Det handlede om at lukke alle dagtilbud i en uge i sommerferien med nødpasning i to dagtilbud. 
 • Ligeledes udgår forslaget om øget betaling for unge over 14 år, som benytter klubber og byggelegepladser. 
 • Endelig nedsættes den foreslåede stigning på dagplejetaksten.

BESPARELSER I BUDGETAFTALEN

 • Folkeskolernes Münchentur for eleverne i 8. klasse aflyses (3,2 mio. kr). I stedet tilføres 500.000 kr. til TekX til i samarbejde med skolerne at komme med bud på inspiration inden for teknologi og innovation for eleverne i nærområdet.
 • Egenbetalingen til den årlige skovtur for pensionister hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. deltager (30.000 kr.).