Digitalisering skal være en hjælp for alle i Rødovre

28/06-2023

Borgere og virksomheder i Rødovre skal alle have gavn af digitale løsninger. Derfor satte ti Rødovreborgere og fem politikere sig forleden sammen for første gang i et nyt digitaliseringsudvalg. De skal komme med bud på løsninger, som både favner dem, der er glade for digitalisering og for dem, der har det svært med de nye teknologier.

”Borgernes perspektiv i det politiske arbejde har stor betydning for, at vi finder løsninger, der virker i deres hverdag. Det gælder ikke mindst digitalisering, som allerede har en stor og positiv effekt på mange områder, men hvor vi også skal sørge for, at alle skal kunne være med. Derfor var det en fornøjelse at mærke den gode energi på vores første møde. Det lover godt for det videre arbejde, hvor vi frem mod næste forår skal dybere ned i en række temaer,” siger Annie Arnoldsen Petersen, som er medlem af Kommunalbestyrelsen og formand for udvalget.

Udvalget består af fem politikere fra Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune og ti dedikerede borgere, som har meldt sig frivilligt til at deltage i udvalgets arbejde. En af dem er Jonas Krøier Ravn, som til daglig er digital chefrådgiver i forandringsbureauet Operate, og han ser frem til det videre arbejde.

”Nedsættelsen af et digitaliseringsudvalg understreger, at Rødovre Kommune tager arbejdet med digitalisering alvorligt. På første møde var det tydeligt at mærke, at både forvaltningen og Kommunalbestyrelsen i Rødovre har store ambitioner inden for digitalisering – og et sundt fokus på, at det skal komme alle til gavn. Samtidig var det inspirerende at møde borgere, der på forskellig vis har digital erfaring og indsigt i området. Det giver mig en stærk tro på, at Digitaliseringsudvalget i fællesskab kan komme med idéer til, hvordan vi i Rødovre kan bruge konkret teknologi til at skabe reelle forandringer, der kan mærkes i dagligdagen,” siger Jonas Krøier Ravn.

Udvalget har på de kommende møder fokus på tre temaer. Det første tema hedder Gentænk velfærden, og handler om mulighederne for at styrke velfærden, især i forhold til opgaver, som kræver menneskelig omsorg, ved at finde digitale løsninger på mere trivielle opgaver, som kan tage kostbar tid fra medarbejderne.

Næste tema er Datafokus, som dels handler om at blive bedre til at bruge den viden, der findes om borgerne, til at sikre bedre service og hjælp, men også sikre gennemsigtighed og tillid til brugen af denne viden.

Tredje tema er Digital inklusion og kommunikation, som bl.a. har fokus på at sikre, at flest muligt kan bruge de digitale løsninger, også selv om man ikke har nemt ved digitale løsninger, og at de digitale løsninger ikke udelukker nogen fra den hjælp og de tilbud, man har brug for.

”Digitalisering er vigtig, især i en tid, hvor velfærden er presset af den økonomiske krise. Gode løsninger kan sætte ressourcer fri, som borgerne har stærkt brug for mange andre steder. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi har alle med, uanset hvor let eller svært man har det med digitale løsninger. Derfor glæder jeg mig meget til, at vi får udvalgets anbefalinger,” siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre.

Udvalget afslutter sit arbejdet i foråret 2024, hvor det skal aflevere sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, som herefter arbejder videre med anbefalingerne.

Fakta og baggrund om udvalget