Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Rødovre

28/03-2023

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Rødovre Kommune gik frem med 337 medlemmer i 2022, og det er et tal, der vækker stor glæde. Men vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene, siger borgmester Britt Jensen.

”Vi har sat et mål med Rødovre Kommunes idrætspolitik om, at flere skal dyrke idræt og at færre skal stoppe med at dyrke idræt. Derfor kommer tallene som en god nyhed. De bekræfter både, at vi har et godt og attraktivt foreningsliv i Rødovre, og at vores indsatser for at styrke idrætslivet har en effekt,” siger Britt Jensen.

De positive tal kommer fra den årlige opgørelse over medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), som netop er offentliggjort.

De seneste år har Rødovre Kommune på flere fronter investeret i idrætslivet. Der er sat 100 mio. kr. af i en pulje, som over ti år skal sikre moderne og tidssvarende faciliteter. Der er indtil videre givet penge til blandt andet en kunstgræsbane ved Islev Skole, helårsbaner i Rødovre Tennis Klub, børnebaner til Rødovre Basket Initiativ og nye klubfaciliteter til Islev Taekwondo Klub.

Desuden er der bygget en ny skaterhal til 12 mio. kr., og sammenlagt er der siden 2021 bevilget 37 mio. kr. på nye idrætsanlæg. Derudover er der sat midler af til at renovere de eksisterende idrætsfaciliteter, som mange steder trænger til en kærlig hånd, og alene i år renoveres idrætsfaciliteter for over 3 mio. kr. 

”Tallene taler et tydeligt sprog om, at vi prioriterer idrætten i Rødovre, ikke mindst set i lyset af hvor presset økonomien er i disse år. Det vil jeg kæmpe for, at vi bliver ved med, så vi kan blive ved med at have gode rammer for idrætten, også i en tid, hvor Rødovre vokser og vi skal gøre plads til endnu flere,” siger Britt Jensen.

Nye visioner for idrætslivet

Næste skridt i arbejdet med at sikre et stærkt idrætsliv i Rødovre er en plan for udviklingen af faciliteterne i hele kommunen, både de små og nære muligheder for at dyrke idræt, og de store kraftcentre i form af Rødovrehallen, Espelunden og Rødovre Stadionhal.

DGI Storkøbenhavn har udarbejdet et visionsoplæg for idrætsudviklingen i Rødovre, hvor mulighederne er kortlagt. Oplægget danner baggrund for et borgermøde torsdag den 30. marts, hvor idrætslivet og Rødovres borgere er inviteret til en indledende drøftelse af mulighederne for at arbejde videre med DGIs anbefalinger.

”Vi er en kommune med mange mennesker på lidt plads, og det skaber naturlige begrænsninger. Derfor er rapportens detaljerede indblik i vores muligheder et vigtigt redskab, når vi sammen med idrætslivet og Rødovres borgere skal finde frem til, hvordan vi sikrer gode rammer for idrætslivet både nu og i fremtiden,” siger Britt Jensen.