Nyt grønt åndehul på vej: Rødovre får statsskov

28/02-2024

I 2026 vil en ny skov skyde op i den sydvestlige del af Rødovre. Naturstyrelsen har netop givet tilsagn om at plante og drive statsskov i Rødovre, og nu skal den præcise placering afklares.

Interessen i Rødovre var stor, da Naturstyrelsen for nylig kontaktede en række kommuner i hovedstadsområdet med et tilbud om at plante statsskov. Kommunen planter hvert år mange træer for at bevare og udvikle grønne friarealer, men i en tæt bebygget kommune kan det være svært at finde plads.

”Da jeg fik henvendelsen, gik vi hurtigt i gang med at finde relevante områder i Rødovre, der falder inden for de rammer, der er for en skov. Jeg kontaktede Naturstyrelsen med vores bud på steder og fik hurtigt et møde i kalenderen, så vi kunne få en aftale på plads om at få statsskov til Rødovre,” siger Britt Jensen.

Borgmesteren peger på, at det har en stor betydning, at kommunen får sin egen statsskov. 

”Det her er utroligt vigtigt for Rødovre, fordi træerne har betydning for klimaet, for den støj, som mange i Rødovre oplever, og for borgernes fysiske og mentale sundhed. Og så bidrager de i det hele taget til biodiversiteten, fordi de er ramme for plante- og dyreliv. Så det spiller rigtig godt sammen med vores park- og naturplan, vores klimahandlingsplan og den biodiversitetsplan, som vi har på vej,” siger Britt Jensen.

Rødovre Kommune har derfor fundet et område, der kan huse en bynær, sammenhængende og værdifuld skov i Rødovre, der kan spille sammen med byens liv og øvrige grønne arealer. Skoven bliver efter planen plantet i foråret 2026. 

Tilbuddet om en statsskov i Rødovre kommer som følge af, at staten har afsat 50 mio. kr. til skovrejsning i hovedstadsområdet i årene 2023-2025. Det prioriteres bl.a. at etablere nye skove med fokus på biodiversitet og på at give flere borgere et grønt åndehul tæt på deres hjem, og den præcise afgrænsning af arealet skal afklares i den kommende tid.

”Vi er glade for udsigten til at kunne plante en mindre skov i Rødovre. Planen er, at der skal plantes hjemmehørende danske træarter med fokus på biodiversitet. Skoven bliver en såkaldt fredskov, der ikke må bruges til produktion,” siger skovrider i Naturstyrelsen, Kim Søderlund.

Rødovre Kommune går nu i gang med at indhente de nødvendige godkendelser og tilladelser, så arbejdet med at plante statsskoven i Rødovre kan komme i gang.

Det er i øvrigt ikke første gang, der tænkes nyt for at skabe plads til flere træer i Rødovre. Sidste år rykkede børnetræerne, som plantes for at markere nyfødte indbyggere i kommunen, ind på Grøndalslund Kirkegård. Det kan du læse mere om her.