Broparkens skulpturgruppe - Stig Andersen

Kunstner: Stig Andersen
År: 2006
Placering: Slotsherrens Vænge 5 - 41
2610 Rødovre
Placering på kort
Opsat: 2006
Materiale: Granitsten
Ejer: DAB - Boligselskab
Størrelse:
Kilder:

Hvad gør en kaffebakke, en pibe, en trækvogn, en malerpalet og et fjernsyn udhugget i sten i boligområdet ’Søparken’? Når man bevæger sig ad stien, der løber gennem området, passerer man på sin vej automatisk skulpturerne, som alle forestiller genkendelige objekter fra vores dagligdag. De udhuggede granitsten kan betragtes som en samlet skulpturgruppe eller som 5 selvstændige grupper bestående af følgende elementer:

Gruppe A Fjernsyn, familierelief

Gruppe B Bakke, termokande, kop, mælkekarton og bog

Gruppe C Pibe

Gruppe D Trækvogn, åben mælkekarton

Gruppe E Malerpalet, pensler og malertube

Skulpturerne er skabt af billedhuggeren Stig Andersen, der selv har boet en årrække i Rødovre. Inspirationen til stenskulpturerne i ’Søparken’ fik han på sine mange gåture gennem området. Da han en aften passerede boligområdet, blev han eksempelvis mødt af et syn, der blev inspirationskilde til den stenskulptur, der er udformet som en pibe. På flere af altanerne stod fædre forvist fra lejlighederne og røg en cigaret eller en pibe tobak. Med udgangspunkt i denne oplevelse skabte han pibeskulpturen, der fortæller om de rygende mænds liv på altanerne om aftenen.

På samme måde søger resten af ’Søparkens’ skulpturer at give et billede af det levede liv og beboerne i området. Når man f.eks. ser bakken med termokanden, koppen og mælkekartonen, kan man levende forestille sig, hvordan de kvindelige beboere har siddet i solen med en kop kaffe og en god bog. Legevognen af sten fortæller om børnenes leg i området, mens malerpaletten, malertuben og penslerne er et billede på den kreativitet, som ifølge Stig Andersen er uundværlig i livet. Fjernsynet er et hverdagsobjekt, som samler gamle som unge. Boligområdets forskellige generationer er derfor skildret ved hjælp af skulpturen af fjernsynet. En lille skulptur placeret i et indhug i fjernsynsskulpturen viser tre forskellige generationer af beboere i form af et barn, en kvinde og en ældre mand – De ser ud på os og vores liv, mens vi, som beskuere ser ind på dem og deres liv i ’Søparken’.

Billedhuggeren Stig Andersen har skabt flere af Rødovre Kommunes skulpturer. Det er karakteristisk for hans værker, at de veksler mellem glatpolerede og groft huggede områder i stenen. Mens detaljerne i skulpturerne ofte fremstår skinnende glatte, er de store flader holdt i stenens naturlige grove udtryk.