Snegl og sten - Stig Andersen

Kunstner: Stig Andersen
År: 1996
Placering: Ved Rådhuset 43
2610 Rødovre
Placering på kort
Opsat: 1996
Materiale: Granit
Ejer: DAB - Boligselskab
Størrelse: max. L: 170 cm. H: 60 cm.
Kilder: Interview med Stig Andersen

I boligområdet ’Ved Rådhuset’ ligger en snegl, hugget i granit, og titter ud af sit sneglehus. Ikke langt derfra er opstillet en sten med et udhugget og opmalet motiv. Stenskulpturerne er udført af stenhugger Stig Andersen, som har stået for en stor del af kommunens skulpturer. De to udhuggede granitsten kan både betragtes som en samlet skulpturgruppe eller to selvstændige skulpturer:

Skulptur A Snegl

Skulptur B Sten med udhugget og opmalet motiv

Simple udhuggede linjer udgør sneglens øjne, mund og hus. Linjerne i sneglehuset danner et mønster, der leder tankerne hen på de snørklede mønstre, som vikingerne brugte til at udsmykke sten, skjolde og smykker med. I sin bearbejdning af stenen har Stig Andersen valgt at glatpolere sneglens hoved, mens stenens naturlige ru overflade er bibeholdt i udhugningen af selve sneglehuset. Denne vekslen mellem en glat og ru overflade er karakteristisk for flere af Stig Andersens stenskulpturer.

Set forfra minder den anden skulptur mest af alt om en helleristning med dens udhuggede og bemalede figurer. To udhuggede naturtro fodaftryk på stenens bagside vidner imidlertid om, at stenen stammer fra nutiden. Brugen af de udhuggede fodaftryk ses også i Stig Andersens skulpturgruppe i boligområdet ’Engen’. Motivet på stenens front er skabt ved, at simple linjer er hugget ind i den grove overflade, hvorefter linjerne er blevet malet op med rød farve. Udover menneske- og dyrefigurer indeholder stenens forsidemotiv også symboler på solen og livets cyklus i form af cirkler med og uden kors i. To skibssymboler leder tankerne hen på vikingernes færden til søs, mens et hestetrukket hjul leder tankerne hen på Danmarks nationalklenodie, ’Solvognen’.

De to værker i boligområdet ’Ved Rådhuset’ bliver knyttet sammen i kraft af deres fælles reference til fortiden.