Frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger kan nu søge om tilskud til frivillige social aktiviteter gennem Rødovre kommune (§18 og §79 i lov om social service)

Selvbetjening

Fold alle ud

§ 18 - Ansøgningsskema om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Husk at have MitID klar.

§ 18-puljen kan anvendes til støtte af:

Kriterier: 

  • Tiltag, der skal fremme samarbejdet og kendskabet til det frivillige sociale arbejde, f.eks. fælles kurser, seminarer og temadage.
  • Nye foreninger i en opstartsfase, f.eks. foreninger for særligt sårbare og socialt udsatte personer og deres pårørende.
  • Støtte til konkrete frivillige aktiviteter, der ville have vanskeligt ved at blive realiseret uden støtte.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

§ 79 - Ansøgningsskema om foreningstilskud

Husk at have MitID klar.

§79-pujlen kan anvendes til støtte af:

Kriterier:

  • Efter Servicelovens § 79 kan kommunen yde tilskud til foreningers omsorgsarbejde for personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende  friheds- og menneskerettigheder.
  • Forebyggende og aktiverende tilbud til ældre og handicappede.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik

Rødovre Kommune har udarbejdet en politik for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer i Kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget inviterer to gange om året de frivillige sociale foreninger til henholdsvis en heldagskonference i foråret og netværksaften i efteråret. 

"Den sociale vejviser" - Oversigt over de frivillige organisationer i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune:

Har du brug for en oversigt over de frivillige foreninger og aktiviteter, der findes i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune, så klik her. 

Rødovre Frivilligcenter samarbejder med Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Frivilligcenterets formål er at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Rødovre. Frivilligcenter arbejder for at danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud.  

Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan i Rødovre Frivilligcenter få information om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der sker lokalt. 

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider