Arkiv

Arkiverede nyheder

Seniorklubben Vestbad - Seniorkort og vores tilbud

Svømning + Fitness + holdtræning i vand og sal 

 • Fri adgang til svømmehallen og fitness
 • Fri adgang til friluftbad
 • Fri adgang til alle fitness hold i vores træningssal med instruktør eller fysioterapeut og fri adgang til alle hold i svømmehallen
 • Gratis kaffe hver tirsdag 08.00 – 10.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00

Kr.  230,-
For 30 dage 
Du er fyldt 60 år

Svømning eller fitness + holdtræning i vand eller sal

 • Fri adgang til svømmehallen eller fitness
 • Fri adgang til friluftbad
 • Fri adgang til alle træningshold i vand eller træningssal

Gratis kaffe hver tirsdag 08.00 – 10:00 og fredag kl. 10.00-12.00

Kr.  195,-
For 30 dage 
Du er fyldt 60 år

Svømning + Fitness

 • Fri adgang til svømmehallen
 • Fri adgang til friluftbad
 • Fri adgang til Fitnesscenter 
 • Gratis kaffe hver tirsdag 08.00 – 10:00 og fredag kl. 10.00-12.00

Kr.  180,-
For 30 dage
Du er fyldt 60 år

Svømning eller fitness

 • Fri adgang til svømmehallen eller fitness
 • Fri adgang til friluftbad
 • Gratis kaffe hver tirsdag 08.00 – 10:00 og fredag kl. 10.00-12.00

Kr.  145,-
For 30 dage
Du er fyldt 60 år

Vi starter ordningen op tirsdag d. 1. september kl. 08:00

For mere information se www.vestbad.dk eller ring på 36 37 94 50

Se Seniorklubben Vestbad - Seniorkort og vores tilbud i pdf format


Foredrag Papirlivet efter døden

Fredag d. 22. november afholdt SeniorRådet et totalt udsolgt foredrag om papirlivet efter døden.
Her kan du se slides fra foredraget.


Hvad sker der i henhold til de offentlige og økonomiske forhold, når den ene part i et forhold dør.

Mange får ofte ubehagelige overraskelser, når boet og arven skal gøres op. Det drejer sig bl.a. om indeståender på bankkonti som bliver lukket, betalinger til betalingsservice  og udbetalinger fra Udbetaling Danmark bliver også ændret.

Også arveretlige spørgsmål om hvem der skal arve, især hvis der ikke er lavet testamente, kan give store administrative problemer i tiden efter partneren er afgået ved døden. 

Disse spørgsmål er der mulighed for at blive klogere på, når advokat Helle Lunde Rasmussen vil oplyse om disse problematikker. Hun har speciale i behandling af dødsboer, arveret og udarbejdelse af testamenter og foredraget vil tage udgangspunkt i en række cases og situationer fra virkeligheden.

Mødet afholdes fredag d. 22. november 2019 kl. 14 – 16 i Loen på Rødovregård. Alle er velkomne og SeniorRådet byder kaffe/the og småkager.


Møde i Regionsældrerådet den 19. september 2019

Tværsam projektet v/Thomas Saxild, praktiserende læge

Projekt Tværsam er et samarbejde til glæde for diabetes patienter og Thomas Saxild var glad og stolt over at have modtage Diabetesforeningens handlingspris, sammen med hhv. Center for diabetes Københavns kommune Charlotte Glümer og Bispebjerg hospital endokrinologis afd./Hans Perrild (diabetes, knogleskørhed, svær overvægt og stofskiftesygdomme) 

De sidste to år har de knoklet med at knække koden for hvordan man få praksis, hospital og kommune til at arbejde sammen. Tværsam projektet viste tydeligt, som han sagde: At hvis man elsker hinanden, finder man altid løsninger.

De er nu 15 praktiserende læger som sammen med deres personale, der igennem et år har afholdt videndelingsmøder, hvor de sammen løfter kvaliteten for deres diabetes patienter, opstiller fælles mål og billeder for hvordan de kommer videre.

Som Saxild ytrede: Det virker ret banalt og enkelt og det er det også.

Endvidere har de vendt alt på hovedet og haft en håndgribelig tilgang til alle tænkelige problemer, en stram ledelse og frikøb af læger og sygeplejersker, dels at mødes med hinanden og dels bruge tid på at gennemgå deres borgere! - det har taget 10 minutter pr. patient.

Deres næste trin er, at få ordningen i en form for drift hvor erfaringerne fra deres projekt vil kunne bruges samt videregive det glade budskab om, hvor enkelt det kan gøres og håber, at det vil spredes som ringe i vandet.

De fortsætter nu med at teste PRO data (patient rapporteret oplysninger) på tværs af sektorerne, som de håber, vil sikre at patientens ønsker til behandling bliver hørt.

Projekt Sikker Sammenhæng – Københavns Kommune v/Anne-Mette Andgren
Projektleder Bispebjerg Hospital, Tana Anne Bredesen, Sundhedsfaglig specialkonsulent afd. for Rehabilitering, KBH. Kommune

I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebygge indlæggelser.

Projekt Sikker Sammenhæng har fundet sted i perioden 2016-2018. I 2017 omhandlede projektet borgere, der udskrives til de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune og i 2018 inddrog man borgere, som blev udskrevet til plejecentre og hjemmepleje.

Projekt Sikker Sammenhæng er finansieret af satspuljemidler

De har samlet metoderne samt erfaringerne fra projektet i en rapport, der udkom i begyndelsen af april 2019. Målgruppen er alle der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Igennem to år mange læringstræf har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Til at afdække uhensigtsmæssige forløb for borgerne og udvikle løsninger anvender Sikker Sammenhæng forbedringsmodellen, der er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed samt et tværsektorielt læringsnetværk.

Derudover bygger Sikker Sammenhæng videre på erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som foregik på 12 sygehuse i perioden 2014-2015. Målet var at give indlagte patienter på sygehusene et mere sikkert sammenhængende behandlingsforløb uden unødig ventetid.

Mange borgere oplever, at skift af sektor har stor betydning for deres sikkerhed og tryghed. Derfor vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed i de kommende år arbejde endnu mere på tværs af sektorer for at finde metoder og redskaber, der skaber et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for patienterne.

Birgit Lindahl
Merete Matz


SeniorRådet anbefaler kommunens Pensionistskovtur

SeniorRådet anbefaler kommunens Pensionistskovtur

Husk at være klar onsdag d. 19. juni mellem kl. 9 og 13.
Der åbner billetsalget til kommunens og SeniorRådets årlige skovtur, og prisen er kr. 150.-

Turen går til Kragerup Gods. Du kan læse mere om turen på kommunens hjemmeside.
Du kan  hilse på nogle af SeniorRådets medlemmer i forbindelse med billetsalget.

Vi glæder os til at hilse på Jer


Kom og mød dit Seniorråd

SeniorRådet afholder Borgermøde/dialogmøde om rådets arbejde og opgaver i forhold til samarbejdet med politikkerne og embedsværket i Rødovre Kommune. Rådet vil orientere om lovgrundlaget, høringssvar, og den løbende dialog med de forskellige interessenter på ældreområdet som man er i kontakt med.

SeniorRådet vil gerne i dialog med vores borgere over 60 år, for at høre deres ønsker og initiativer, som kan gavne det gode ældreliv i vores kommune.

Så mød op mandag d. 13. maj og giv dine input til rådets arbejde fremover. Mødet finder sted på Rødovregård mellem kl. 14.00 og 16.00.

Vi byder på kaffe/småkager og godt humør.  


Vestegnstræf

Mandag d. 8. april afholdt vi det der kaldes et Vestegnstræf, hvor 9 seniorråd fra Vestegnen, mødes og udveksler erfaringer om arbejdet i de respektive seniorråd. Man præsenterer også nogle af kommunens nye tiltag og seværdigheder.

Borgmesteren bød de 35 deltagere velkommen, og du kan se hans velkomst her.

Nyt møde om fremtidsfuldmagter

Nyt møde om fremtidsfuldmagter tirsdag d. 7. maj kl. 14.00 på Rødovregård.

Grundet stor interesse om det nye tiltag fremtidsfuldmagter, afholder SeniorRådet et tredje møde om dette emne.


Borgermøde

Borgermøde om SeniorRådets arbejde afholdes på Rødovregård mandag d. 13. maj kl. 14.00.

Mød op og mød medlemmerne, og giv et input til rådets arbejde fremover. 
Du kan læse mere om mødet i Rødovre Lokalnyt når tiden nærmer sig.


Hør om Seniorrådets nye pjece


Nye tiltag om fremtidsfuldmagter

I forlængelse af vores 2 velbesøgte møder om fremtidsfuldmagter (se omtale i punktet arkiv) er her yderligere oplysninger om dette nye tiltag.

Præsentation af fremtidsfuldmagter

SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar 

SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar til kommunalbestyrelsen her i starten af 2019. Læs mere om svarene om kvalitetsstandarder, Folkeoplysningspolitik og ikke mindst ny ældrepolitik. Du finder dem under punktet: Høringssvar 2019.


Det nye SeniorRåd

Så har ”det nye SeniorRåd” efter opstartperioden fået de forskellige udvalg i vores nye struktur på plads. Den består af 4 faste udvalg, som følger de politiske beslutninger, og tager initiativer til eventuelle spørgsmål eller forslag til de relevante forvaltninger. Ud over disse udvalg, er der et udvalg som følger vores plejehjem og samtidig fungerer som madpanel. Disse medlemmer er med til møderne med hjemmenes udvalg, hvor ledelse, pårørende, personale og beboerne selv er til stede.

Rådet deltager også i regionsmøder, og Danske Ældreråds møder og konferencer.

Se hvilke udvalg vores medlemmer er medlem af under punktet: Råd og udvalg.

En anden vigtig ting rådet beskæftiger sig med, er de høringssvar som kommunalbestyrelsen beder om bliver kommenteret. I år er der indtil nu afsendt 6 høringssvar. 

Vi protesterede i vores svar til budget 2019, om nedlæggelsen af klippekort til vores plejehjemsbeboere. Ordningen går ud på at beboerne, kan få mulighed for aktiviteter bl.a. en tur ud af plejehjemmet til f.eks. Rødovre Centrum.

Kommunalbestyrelsen tog vores anke alvorligt, og trak forslaget tilbage.

Se de øvrige høringssvar under punktet.

I starten af oktober var Rådet på seminar på Skovly, hvor planerne for det kommende arbejde blev lagt. Der var enighed om, at nedlægge forretningsudvalget, så alle sager nu bliver behandlet direkte på SeniorRådets månedlige møder. 

Se den nye struktur under punktet: Forretningsorden.

Ny folder om rådet er på vej til at blive lagt ud på diverse kommunale institutioner. Her kan nævnes Borgerservice, bibliotekerne og også vores lægehuse. 

Kommende arrangementer: Borgermøde om fremtidsfuldmagter d. 28. januar 2019.
Nærmere information her på siden, og i Rødovre Lokal Nyt når tiden nærmer sig.


Borgermøde om fremtidsfuldmagter

Mødet som er nævnt nedenfor, var noget af et tilløbsstykke.

Desværre måtte vi af den grund afvise flere interesserede, da der kun er plads til 140 tilhører i Loen på Rødovregård.

Vi gentager derfor mødet om fremtidsfuldmagter mandag d. 4. marts kl. 14.00 på Rødovregård.


SeniorRådet afholder borgermøde om fremtidsfuldmagter

Man ved aldrig hvornår vi rammes af sygdom eller ulykke.
Mange tror at en ægtefælle eller nær pårørende kan træffe beslutninger alene på grund af slægtsforholdet.

Men det er ikke altid nok, derfor kan det være vigtigt at have en fremtidsfuldmagt, om hvem der skal varetage ens forhold.

Socialformidler Kirsten Dyrborg gør os klogere på dette nye område, og fortæller hvorfor det er vigtigt at oprette en fuldmagt.

Mødet foregår på Rødovregård mandag d. 28. januar kl. 14.00 - 16.00.
Der vil være gratis kaffe og småkager, og tilmelding er ikke nødvendig.


Seniorrådets høringssvar til budgetforslag 2019

Gå ind og klik på punktet høringssvar, og læs SeniorRådets høringssvar til

Kommunalbestyrelsen vedrørende støjhandlingsplan, tilsynsrapporter og kommunens budgetforslag for 2019. Se Seniorrådets høringssvar til budgetforslag 2019 

Hvis du vil vide mere om medlemmernes opgaver i SeniorRådet så klik på udvalg og de forskellige medlemmer.

Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.


SeniorRådsvalg afsluttet – velkommen til det nye SeniorRåd!

Alle borgere som er fyldt 60 år kunne stemme til valget og vælge det nye SeniorRåd for årene 2018-2021. 

I år fik alle stemmeberettigede borgere stemmesedlen, en kort præsentation af de opstillede kandidater og en frankeret svarkuvert ind gennem brevsprækken. Der blev i alt udsendt 9.386 breve og der kom 2.977 gyldige stemmer retur.

Stemmeprocenten var i år på 31,7 procent. Stemmerne fordelte sig på 22 opstillede. 8 kandidater genopstillede og blev genvalgt, mens der er 7 nyvalgte medlemmer. SeniorRådet består af 15 medlemmer.

SeniorRådet har til opgave at vejlede, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet. Rådet kan drøfte og udtale sig om generelle sager inden for ældreområdet, ligesom Rådet kan stille forslag om nye aktiviteter eller foreslå ændringer af de nuværende forhold for ældre i Rødovre. SeniorRådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Den 22. februar holder det nyvalgte SeniorRåd deres første møde.

Læs mere om SeniorRådet her.

Velkommen til det nye SeniorRåd! 


SeniorRådet holder sommerferie

SeniorRådet holder sommerferie i perioden 01. juli - 04. august, hvor vi igen træffes på nedenstående:

Socialforvaltningen,
Gunnekær 64,
i underetagen vær. 4,

hvor der vil være et medlem den første torsdag i måneden mellem kl. 10.00 - 12.00.

I juli måned og på helligdage er kontoret lukket.

SeniorRådet's kontor har telefonnummer: 3637 9799.

Uden for kontortid kan der ringes eller skrives til et af SeniorRådets medlemmer.

Vi ønsker en god sommer til alle.

Orientering fra SeniorRådet i Rødovre.

Hvad er et seniorråd og hvilke opgaver har SeniorRådet?   

SeniorRådet i Rødovre skal medvirke til at øge borgernes indflydelse inden for ældreområdet i Rødovre Kommune samt rådgive kommunalbes-tyrelsen. Rådet skal høres ved planlægning af alle nye tiltag der berører kommunens ældre, såsom sociale forhold, offentlig trafik, boliger, kultur m.m. Endvidere er rådets medlemmer villige til at være bisiddere for borgerne ved møder med kommunens forvaltninger.   

SeniorRådet er ikke et klageorgarn, da rådet ikke kan behandle enkeltsager. 

SeniorRådet diskuterer og vurderer på møder de generelle forhold for de ældre i kommunen og tager stilling til de nye tiltag som kommunalbes-tyrelsen fremkommer med. Dette sker gennemhøringssvar til kommunalbestyrelsen om forslag og debatindlæg samt de emner der har betydning for seniorerne. Endvidere  er det SeniorRådets opgave at informere og involvere kommunens ældre borgere.

 I 2014 er dette sket ved afholdelse af borgermøder om rejsekortet og digitalisering samt en opdateret folder, som kan fås hos lægerne, plejehjem og offentlige institutioner. 

Kommunens Social- og Sundhedsudvalg afholder tre årlige møder med rådet. Heraf det ene sammen med Handicaprådet omkring kommunens budget. Rådet er også med ind over de populære pensionist skovture og er med i følgegruppen vedrørende ombygningen af Ørbygård. 

Ligeledes har SeniorRådet en tæt dialog med kommunens ældrechef, både ad-hoc og ved hans deltagelse i SeniorRådets møder, hvor vi bliver  grundigt orienteret om, hvad der sker på ældreom-rådet, både igangværende og nye tiltag. 

Vi kunne godt tænke os, at flere borgere henvendte sig til os om generelle forslag eller problemer som vi kan bringe frem i lyset. Vi er valgt til at varetage dine interesser – så kontakt os personligt. 

I det kommende år vil vi være mere udadvendte gennem borgermøder og foredrag, hvor der allerede er planlagt fire arrangementer. Vi vil også være synlige i de lokale medier så som lokalavisen og lokalradioerne, samt ved kommunale arrangementer. 

Lad os sammen sørge for et godt senior- og ældreliv i de kommende år til gavn for os alle. 

Bliv også orienteret om vores arbejde ved at gå ind på SeniorRådets hjemmeside: www.rk.dk/seniorraadet

Skrumpehjerner og det gode seniorliv

                                                              

Det er emnerne, når SeniorRådet i Rødovre inviterer kommunen

seniorer til 2 spændende foredrag om det at blive ældre, og få noget positivt ud af det.

 

Forfatteren Astrid Pernille Jespersen vil fortælle om, hvordan du bliver ven med din alder.

Det gøres bl.a. ved at få gode sociale relationer, og huske på, at proteinrig kost og styrkning af musklerne er med til at få et godt seniorliv.

 

Lægen fra Center for Sund Aldring Ellen Garde vil tage tilhørerne med på en rejse ind i hjernen, og med detaljerede billeder give et indblik i hvad synlige aldersforandringer betyder for hjernens funktion. Hun vil oplyse om den nyeste viden på området, og om hvordan du får mest ud af din fantastiske hjerne – uanset alder.

 

I pausen mellem de 2 foredrag vil Rødovres KOL-kor underholde.

 

Arrangementet forgår tirsdag d. 28.pril kl. 14.00 på Rødovregård.

 

Der er gratis adgang og SeniorRådet byder på kaffe, småkager og frugt.

 

 

Referat fra Danske Ældre Råds Årsmøde og konference i dagene 11-12. maj 2015.

Vel ankommet med toget fra Sønderjylland (Ruth) og Rødovre, Merete, John og

Preben til Hotel Nyborg Strand, tog vi hul på 2 udbytterige og spændende dage.

 

Formanden Bent indledte med stolt at nævne den pris, som Danske Ældre råd havde

modtaget på FN`s generalforsamling. Den er med til at give Ældrerådene synlighed

i offentligheden. Et emne som bestyrelsen havde brugt en del tid på, og vil følge op

med at bede om en million mere på finansloven til rådets arbejde. Disse ekstra

midler skal bl.a. gå til en kommunikationsmedarbejder og anden udadvendt virksomhed.

En anden ting, som bestyrelsen syntes er en god ide, er at det bliver muligt at få tilknyttet

en fast læge på plejehjemmene. Det fik vores formand til at gå på talerstolen, og fortælle,

at vi i Rødovre syntes, det er en dårlig ide. Vi syntes også, at ordet klippekort om den ekstra ydelse nogen kan få tildelt, er mærkeligt. Det gav formanden os ret i, og til fast læge svarede han, at det selvfølgelig skal være frivilligt.

Efter at beretningen blev godkendt, vedtog forsamlingen enstemmigt en udtalelse om,

at ældremilliarden fremover skal øremærkes til ældreområdet, og ikke tildeles som bloktilskud, så man er sikker på, at kommunerne bruger pengene på området.

 

Økonomipunktet så positivt ud, med en kvart million i overskud. Til gengæld blev

der budgetteret med et underskud i den kommende periode.

 

Handleplanen var stort set den samme, og så var der indkommet forslag om, at vælge

en person for hver af de 5 regionsråd som observatør i Danske Ældreråds bestyrelse.

Det blev efter en kort og lidt forvirrende debat vedtaget.

 

Den ny bestyrelse blev præsenteret, hvor 2 medlemmer takkede af med taler, og de

2 nye blev klappet ind. Det samme blev formanden som blev genvalgt

 

Årets ældrepris gik til Erling Tidemannn, for hans store arbejde for ældresektoren

gennem mange år. Herefter blev der takket af, og vi havde et par timer inden den

store festaften med 3 retter, vin ad libitum og stand-up underholdning af Jens Svarre

fra Århus. Han fik virkelig fik forsamlingen til at grine ad ham og os selv.

 

Vi var selvfølgelig gået tidligt i seng, så vi kunne være friske til konferencedagen.

 

Den startede med Fremtidens ældreomsorg og pleje ved Karen Klint (A) formand

for folketingets sundhed og forebyggelsesudvalg. Hun fortalte meget menneskeligt og

engageret om det at blive ældre. Her spillede humøret en stor rolle kunne hun fortælle

med baggrund i sin egen familie. Og man skulle huske at respektere ældres forskellige

sygdomme, og muligheder for at leve med dem i dagligdagen.

 

Næste foredrag hed: Skaber konkurrenceudsættelse bedre service ? ved professor

Tina Rostgaard. Et foredrag med masser af tal og statistikker, men også spændende

pointer.  De næste timer med indlagt frokost, gik med foredrag i forskellige

workshop, hvor vi selvfølgelig havde spredt os ud i forskellige emner.

 

Til slut samledes vi i plenum for at høre dagens sidste foredrag om ældre borgeres sundhed og sygdom i fremtiden, som blev fremført af en meget charmerende og

humoristisk læge og forsker Karen Andersen. Hun kunne bl.a. fortælle, at om 20 år

vil der 100 % flere 80/90 årige end i dag !!! Disse ekstra leveår skulle også gerne

blive gode år, og som hun sluttede af med at sige:

Vi fødes som kopier – men dør som originaler !!!

 

Atter en spændende samling af ældreråd/seniorråd var slut og Rødovre`s 4 udsendte tog trætte men oplyste hjem til vores dejlige kommune med IC-toget til tiden.

 

Referent

Preben Riel
  

Informationsmøde om tricktyveri !

SeniorRådets aktivitets- og kulturudvalg, Vestegnens Politi og Rødovre lokal Politi inviterer til informationsmøde om TRICKTYVERI.

Tid: Tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 10.00

Sted: Rødovregård, Kirkesvinget 1

Der er GRATIS adgang, og der vil blive serveret kaffe og lidt at spise.

Kom til SeniorRådets store valgmøde i Viften.

Mandag den 15.juni kl. 13.30-16.00 afholder SeniorRådet stort valgmøde i Viften med emnet

” senior og ældrepolitik i fremtiden”

Alle partier stiller op med deres lokale folketingskandidat- så kom og hør deres bud på senior-og ældrepolitikken, og vær med til at stille skarpe og opklarende spørgsmål sammen med SeniorRådet.

Debatten styres af tidligere DR. journalist Poul Smidt - vi ses til en spændende ældrepolitisk eftermiddag

Få styr på din pension.

< I samarbejde med Peter Hove Andersen fra Udbetaling Danmark afholder SeniorRådet i Rødovre informationsmøde om 'pensioner fra det offentlige'. Kom og bliv klogere på regler og pligter i forbindelse med overgangen til pension og om andet nyt på området. Sted: Rødovregård, Loen Dato/tid: Tirsdag 8. marts 2016 kl. 13.00 - 15.00 Gratis adgang, ingen tilmelding. SeniorRådet byder på en kop kaffe/the og småkager, og der vil selvfølgelig også blive mulighed for at stille spørgsmål til UdbetalingDanmark

HVAD SKAL DU VÆRE, NÅR DU BLIVER GAMMEL ?

SENIORRÅDET I RØDOVRE  afholder foredrag.

 

Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 13.00 på Rødovregård kommer

forfatteren Poul-Erik Tindbæk, og holder foredrag.

Det tager udgangspunkt i hans bog: En tredje karriere –

Find din egen vej i den nye livsfase, hvor han vil komme

ind på de centrale spørgsmål, der rejser sig ved overgangen

fra et langvarigt arbejdsliv til pensionist-tilværelsen.

 

SeniorRådet byder på kaffe/the/småkager og der er gratis adgang.

Orientering om REJSEKORTET, onsdag den 10/9-14 Kl. 10.00 - 11.45 på Rødovregård i Loen

Køb af klippekort til transport i Hovedstadsområdet ophører den 12. oktober 2014.
Efter denne dato skal du bruge REJSEKORTET.
Busselskabet Movia vil i samarbejde med Seniorrådet i Rødovre orientere om REJSEKORTETS muligheder - hvordan man bestiller kortet, indsætter penge på kortet, checker ind og ud og bruger kortet.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Ønsker du hjælp til at bestille et rejsekort, skal du medbringe 2 slags dokumentation, det ene med foto.

P.S.: De "gamle" klippekort kan fortsat benyttes indtil den 18. januar 2015.

KLIPPEKORT - sidste nyt !

KLIPPEKORT sælges indtil den 9. februar 2015.

KLIPPEKORT kan bruges indtil 30. juni 2015.

KLIPPEKORT refunderes indtil 8. februar 2018.

Møder om Rejsekortet og digitalisering

Rejsekortet.

Seniorrådet i Rødovre har afholdt  2  møder i samarbejde med Movia og DSB  om rejsekortet. Ved det første møde mødte flere borgere end der var plads tll, og der måtte ikke lukkes flere ind på grund af Brandmyndighederne.
Derfor blev der aftalt et nyt møde med Movia og DSB, her var lige så stor tilslutning, vi havde booket et meget større lokale, som var fyldt til bristepunket.
Rejsekortet som på et tidspunkt skal erstatte klippekort, og også det 3 måneders pensionistkort. Det har nu været 8.år undervejs, og endnu engang er datoen hvor der ikke kan købes klippekort mere udsat til 8. februar. 2015. Information om rejsekortet fås på:

http://www.rejsekort.dk

Digitalisering.

Seniorrådet i Rødovre har i samarbejde med borgerservice og biblioteket, afholdt 2 møder for borgere over 60 år, om digitalisering.
Mange borgere mødte op og fik en god orientering om, alt det nye der træder i kraft 1. november. Både om e-post og digital post.
Seniorrådet  lagde vægt på ,at der så enkelt som muligt blev vist og orienteret om, hvordan borgere finder både e-post og digital post, samt hvordan disse medier  bruges. Vigtigt var også, at der blevet givet en god orientering om de muligheder, der for at blive fritaget.
De borgere,  der har fået denne orientering og efterfølgende mødte op i borgerservice, vidste hvad de skulle spørge om, har de oplyst fra borgerservice.

INFORMATIONSMØDE OM DIGITALPOST OG UDBETALING DANMARK

Seniorrådet i Rødovre afholder i samarbejde med kommunens borgerservice
møder for kommunens borgere over 60 år. Kom og bliv klogere på de nye digitale muligheder, som vi alle skal gøre brug af fra d. 1. november i år.

På mødet vil Julie Ortmann ,Camilla Vikkelsø og Jens Damsø på en rolig måde, oplyse om alt det nye, som vores seniorer og ældre i kommunen skal have
kendskab til, set i lyset af den nye digitale virkelighed, vi alle skal deltage i fremover.

Informationsmøderne bliver afholdt på Rødovregård i tidsrummet kl. 14.00 til 16.00 MANDAG D. 16. JUNI OG TIRSDAG D. 17. JUNI 2014 

Programmet er det samme begge dage. Tilmelding ikke nødvendig.

Program:
Velkomst ved Seniorrådets formand Ruth Mørch

Orientering om Udbetaling Danmark v/Jens Damsø fra Socialforvaltningen

Pause og underholdning ved ”De gode mænd”

Digital Post – Hvordan og hvorfor v/Camilla Vikkelsø fra Biblioteket og
Julie Ortmann fra borgerservice.

Oplysning om kommunens datastuer for borgere over 60 år v/Lennart Bothe som er frivillig underviser.

Spørg og prøv – Mulighed for spørgsmål og vejledning til brug af computer.
                             Tag eventuelt dit Nem ID-nøglekort med.

Seniorrådet serverer kaffe/the/småkager, og håber mange vil møde op til en
både oplysende, men også hyggelig eftermiddag på Rødovregård.

Rødovre Kommune og Seniorrådet sætter fokus på emnet DEMENS.

 I starten af marts vil der blive afholdt 2 arrangementer, som omhandler sygdommen demens.  

D. 11. marts afholder kommunen temamøde/dag om demens. Men inden da har Rødovre kommune`s Seniorråd  i samarbejde med Viften og kommunens demens koordinator fået mulighed for at vise Erik Clausens nye film: Mennesker bliver spist.

Filmen handler om en pligtopfyldende mand (Erik Clausen), far og mekaniker, som har været lykkeligt gift med Ingelise (Bodil Jørgensen). 

En dag melder han en bil klar til at køre uden at bremserne virker, hvilket selvfølgelig ender galt. Hovedpersonen bliver selv chokeret, og herefter følger filmen hans tiltagende demens, og hans families reaktioner. 

Et alvorligt tema, men krydret med den kendte Clausen humor og ironi. 

Efter filmen vil kommunens demens koordinator Marianne Kjer komme med et oplæg om symptomerne på sygdommen, og svare på spørgsmål om emnet.

Filmen bliver vist i Viften onsdag d. 4. marts kl. 10.00 til en særpris på kr. 55.-.

Billetterne sælges på dagen, og der er plads til 110 seniorer og pensionister.

Seniorrådets kultur og aktivitetsudvalg håber, at mange vil møde op og få en filmoplevelse, og derefter blive klogere på symptomer og behandling af demens.

Ny folder om SeniorRådet + Plus 60 X-Faktor, søndag den 15. juni 2014 kl. 14.00

Byfestgruppen og Seniorrådet i Rødovre indbyder alle borgere over 60 år, og bosiddende i kommunen til

Plus 60 X-Faktor

Seniorrådet vil i forbindelse med eventen offentliggøre og uddele deres nye folder om rådets arbejde.

Vi håber, at mange af vores seniorer i Rødovre er frisk til at stille op med et nummer.
Det kan være som enkeltperson eller gruppe m.m.

I kan enten spille live med jeres egne instrumenter, eller have en playback CD med.
Vi sørger for det tekniske udstyr til at udføre numrene.

Som en beskeden tak for jeres bidrag, vil der være en forfriskning og vi kan desværre ikke love en pladekontrakt til vinderen !!!!

Alle er nemlig vindere, ved at stille op til glæde for de mange gæster til
Byfesten søndag eftermiddag kl. 14.00.

Så gå i gang med at øve Jer, så vi kan få et par festlige timer.

Tilmelding af hensyn til det praktiske skal ske til Preben Riel fra seniorrådet.
Tlf.: 3641 1606 eller på mail: pr77@remove-this.it.dk.

Sidste frist er dagen før, altså om lørdagen, men gerne så hurtigt som muligt.

Lad os vise Rødovre, at også os over 60 år – kan have X-faktor !!!!!

Vi ses på Rådhusplænen

Svar til ministre vedr. fast læge tilknyttet plejecentre

Rødovre den 2. nov. 2014

Sundhedsminister
Nick Hækkerup

Socialminister
Manu Sareen                                           

Kære Nick og Manu.

Angående fast læge tilknyttet plejecentre.

SeniorRådet i Rødovre har den 30.okt. 2014, haft en drøftelse af fast læge tilknyttet plejecentre.
Af de forsøg der har været fremgår, at det har vist positive resultater. Det har imidlertid været svært at se hvorvidt beboerne på plejecentrene har den samme opfattelse.
Vi finder, at det er den enkelte beboers egen beslutning der må være afgørende for hvilken læge, de ønsker. Det er efter vores opfattelse indgreb i den enkelte beboers frie ret til selv, at vælge såfremt det besluttes, at de skal benytte sig af den faste læge, der bliver tilknyttet plejecentre.
Det må altid være en selvstændig beslutning og i samråd med den enkelte beboer og evt. pårørende.
I er jo som ministre positiv overfor udbredelse af ordningen, men vi anmoder jer om at være opmærksomme på borgeres frie ret til selv at vælge læge. Det er vigtigt, at dette er på plads inden ordningen bliver udbredt.
I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på Ældrekommissionens rapport, der kom i februar 2012, der omhandler beboeres, selvbestemmelsesret på plejecentre.
Der var bred enighed i vores SeniorRåd om, at ingen ønskede at få dikteret en bestemt læge, men at beholde egen læge, som kender sin patient og den man har tillid til.
Det må også gælde beboere på plejecentre.

Med venlig hilsen

Ruth Mørch
Formand
Rødovre SeniorRåd
tlf. 21 26 77 55

Preben Riels referat fra Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 28-04-2014

Danske Ældreråd afholdt den 28. april sit årlige repræsentantskabsmøde
på Hotel Nyborg Strand, hvor der var 461 til stede, hvoraf de 258 havde stemmeret.

Denne artikels forfatter (Preben Riel), deltog for første gang sammen med en anden debutant og nyvalgt til seniorrådet Merete Matz , og så selvfølgelig vores formand Ruth Mørch og næstformanden John Hedegaard.

Vi ankom alle i strålende solskin og 15 graders varme, og blev indkvarteret i nogle dejlige værelser. Merete og Preben fik dog værelser med stor altan, hvor de kunne trække lidt frisk luft sammen med en pakke cigaretter !!.

Kl.11.00 præcis bød formanden Bent  Aa. Rasmussen velkommen, og vi sang en forårssang.
Derefter besteg ministeren med de mange ansvarsområder –børn, ligestilling,
integration og sociale forhold – Manu Sareen talerstolen. Han holdt en god tale og roste vores indsats i rådene, og gav et bud på fremtidens problematikker. Han gav også tid til spørgsmål fra salen., og det benyttede vores formand sig af, og fik et rigtigt politikker svar tilbage. Men ministeren virkede oprigtig interesseret i de ældres forhold, og lovede nye initiativer til gavn og glæde for den kommende store generation af pensionister.

Og så gik vi i gang med generalforsamlingen, som blev ledet myndigt og humoristisk af kommunalbestyrelsesmedlem gennem 33 år !! i Tåstrup, Svend Erik Hermansen.

Formand Bent gav en god beretning, og var især stolt af, at Dansk Ældreråd var kommet meget mere frem i medierne. En ting vi også har vedtaget at arbejde med i Rødovre.
Efterfølgende var der så flere kommentarer og spørgsmål, og herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Så skulle vi vedtage en udtalelse til offentligheden og politikkerne. Der var indtil flere pensionerede skolelærer til stede, som påpegede ikke mindre end 12 grammatiske fejl !!
Det var sådan set også det eneste der blev rettet, trods en længere debat om indholdet.

Så var det tid til regnskab og budget, hvor der var afsat 270.000 til yderligere PR-arbejde.
Vi håber også, at vores kommunalbestyrelse vil afsætte flere penge til dette. Vi skal snart til møde med socialudvalget, og her vil vi argumentere for dette med henvisning til Dansk Ældreråds strategi på dette område..

Så var det tid til vedtægtsændringer. Bestyrelsen stillede forslag om en vedtægtsændring så Frederiksberg og København igen kunne blive medlem. De blev budt velkommen ”hjem igen” efter vedtagelsen, og begge kvitterede positivt for ændringen.

Og så var det tid for højdepunktet for Rødovres delegation, nemlig vores forslag om ændring af rådenes navn fra Ældreråd til Seniorråd. Tåstrup havde stillet et lignende forslag, så Ruth og Tåstrups repræsentant argumenterede på bedste vis for forslaget.
Desværre var bestyrelsen, Jylland og øboerne imod, af for øvrigt mange forskellige grunde.
Jeg prøvede en sidste gang at argumentere fra talerstolen, og fortalte at jeg faktisk havde overvejet at spørge ministeren tidligere på dagen, men kom i tanke om at han jo er Radikal.
Så svaret havde sikkert været tja-bum –bum – vi kan jo sige begge navne – dette gav mig den store oplevelse at få latter og bifald på vej ned fra talerstolen.
Og så blev vi ellers stemt ned for fulde gardiner, kun rådene i Region hovedstaden stemte for. Men i senere indlæg og til festen om aftenen, samt konferencen dagen efter, blev problematikken omkring vi skal hedde ældreråd eller seniorråd berørt i humoristiske udsagn. Jeg tror tiden arbejder for os, så vi på et tidspunkt alle kan blive kaldt senior i stedet for ældre. Se vores forslag andet sted på denne side.

Efter nederlaget var det dejligt med en fremragende frokost, og tid til at nyde vejret.
Da mødet blev genoptaget fik vi valgt revisor, og uddelt Ældrerådenes Hæderspris, og så var det tid til eventuelt. Det blev et langt punkt hvor der blandt andet var stor debat om næste valg til rådene skulle afvikles sammen med valg til kommunalbestyrelsen.
Men der er jo kommunalt selvstyre, så konklusionen blev at man ikke kan tvinge
kommunen, men opfordre dem. Og det vil vi så gøre, når den tid kommer.

Til slut takkede formaden for et godt møde, og vi sluttede en time før det berammede tidspunkt, sikkert på grund af det gode vejr, hvor temperaturen nu var nået 20 grader.

Vi 4 slappede af hver for sig inden den store festmiddag stod klar kl. 19.00. Fremragende mad, gode indslag og en rigtig hyggelig stemning blandt det feststemte selskab.
Og så blev der gået til den på dansegulvet og i baren, men vi gik selvfølgelig tidligt ”hjem”, vi skulle jo være klar til konferencen næste dag !!!!.

Så klokken 9.00 var vi klar igen efter en morgensang ingen kendte, og første indlæg var et foredrag om, hvad fremtidsperspektiverne er, hvis vi fortsætter som nu.
Dette set i forhold til flere seniorer, færre personale og penge.
Vi har fået noget af en opgave på os, for at kunne påvirke beslutningtagerne.
Men professor Kjeld gav os gode råd og overblik.

Næste indslag var fra en ung politisk kvinde, KL`s næstformand i socialudvalget Anne Møllegaard Mortensen. Hun fortalte, at det var hendes første store tale til en stor forsamling.
Det bar indlægget om fremtiden desværre også præg af, da hun stod og
holdt sig stramt til hendes nedskrevne tale, og lirede det af på en trods alt charmerende fynsk dialekt.
Så jeg fik lige ordnet mine notater under talen !!!

Under titlen: Det gode liv som gammel – hvad skal der til, skulle vi nu dele os i forskellige seminarer. Et før frokost og et efter. Der var mange interessante emner, men jeg kan kun referere fra mine 2. Men mine kollegaer har fortalt, at deres emner også var godt behandlet, og at stemningen var god i de forskellige grupper.
Og stemning var der så sandelig i mit seminar, som hed: Velfærd for ældre – rammer ældrerådene og politikkerne rigtigt. Man havde i hvert fald ramt rigtigt i forhold til oplægsholderen Erik Stagsted, formand i Vesthimmerlands kommune. En rigtig Vendelbo,og hvis man godt kan lide Niels Hausgaards humor, så var det på samme plan.
Indtil flere gange lå hele forsamlingen flade af grin, og vores lattertårer flød i en lind strøm.
Han fortalte bland t andet, at en politikker i hans kommune havde udtalt, at der var for mange ældre i kommunen. Hertil havde Erik svaret, om det så var kommunalbestyrelsen der skal afgøre, hvem der skal aflives !!!

Dette var blot en af hans mange anekdoter, men han havde sandelig også kloge ord med i den time showet varede.

Efter frokost var det en rigtig ildsjæl fra Lolland, Birthe Funk, der meget engageret fortalte om frivilligpolitikken i et af Danmarks udkantsområder. Også et fremragende seminar.
Så var det tid til et besøg i udstillingsområdet, hvor man kunne se det sidste nye indenfor rollatorer, mad til ældre (med smagsprøver) jeg tror jeg fortsætter med at lave mad selv !!
Også afslapnings hængekøjer kunne man prøve, og IT-programmer for ældre.

Efter kaffen og nogle fremragende kokosmakroner var det tid til lodtrækning om
præmier fra udstillerne. Og nej – vi fra Rødovre vandt ikke noget ØV-ØV.

Sidste punkt var et foredrag som hed: Fra hukommelse til erindring med Erling Tiedemann tidligere amtsborgmester og formand for Etisk Råd, som nu er blevet 82 år.
Men jeg skal da lige love for, at han øste af sin store livserfaring, og sagde mange kloge og rørende ord om det at blive ældre i dette efterhånden hurtige samfund.
Da han sluttede foredraget, rejste forsamlingen sig op, flere med tårer i øjnene - mig selv og mine rådsmedlemmer fra Rødovre inklusive – og gav Erling et kæmpe bifald.

En fantastisk afslutning på to spændende dage i Danske Ældreråds regi.

Seniorråds hilsen

Preben Riel.

p.s. Du kan logge ind på Danske Ældreråds hjemmeside og læse det officielle referat.

Borgermøde om Folkepension

SeniorRådet inviterer til borgermøde Fredag den 2. Oktober 2015 kl. 10.00

i Kostalden på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610  Rødovre.

Emnet er Folkepension og indleder er Jens Damsø, leder af kommunens pensionsafdeling.