Flagermus

Flagermus

Flagermus er bilag IV arter og forekommer flere steder i Rødovre

Miljøministeriet har givet alle kommuner en ansvarsart, som den enkelte kommune skal yde en særlig indsats for; eksempelvis gennem naturpleje. Rødovres ansvarsart er vandflagermusen. På Vestvolden har Vandflagermusen gode forhold på grund af de åbne ferske vandflader, hvor den kan jage insekter over vandoverfladen. Samtidig findes gamle træer, som er velegnede opholdssteder.

Vandflagermusen er dog kun en ud af fem forekommende flagermusarter i Rødovre. De yderligere fire registrerede arter er dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus og skimmelflagermus.

Alle flagermusene er bilag IV arter og omfattet af naturbeskyttelsesloven.

De jagende flagermus kan man især opleve i sommermånedernes skumring, men da de er små, næsten lydløse og hurtige dyr, ser man dem ikke så ofte. 

Generelt holder flagermus til i områder med et rigt insektliv, og hvor der er grønne linjer som levende hegn i landskabet. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider