Hårde besparelser i 2024 i Rødovre Kommune

14/08-2023

Forslaget til næste års budget er blevet fremlagt, og det er præget af hårde besparelser. Alligevel er der også rum for de investeringer, som er nødvendige på blandt andet skoleområdet. Forslaget er udgangspunkt for forhandlingerne om næste års budget mellem partierne i Kommunalbestyrelsen.

”Som de fleste af landets kommuner er vi ramt af påtvungne besparelser og udgifter, som vi ikke selv har indflydelse på. Samtidig er der en række områder, hvor vi er nødt til at investere, for eksempel i at skabe plads til alle børn i skolerne. Det er en balancegang for at sikre den nødvendige velfærd uden at underminere en sund økonomi, og det gør forhandlingerne om næste års budget til noget af det vanskeligste, jeg har stået overfor i de omkring 30 år, jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen,” siger borgmester Britt Jensen.

BAGGRUND: Derfor skal Rødovre Kommune spare - læs om årsagerne til krisen og se regneeksempel om betydningen af besparelserne i en institution

Budgetforslaget, som kan læses i sin helhed på Rødovre Kommunes hjemmeside, indeholder forslag til besparelser for omkring 172 mio. kr. fordelt på 79 mio. kr. i effektiviseringer og serviceomlægninger på driften og 93 mio. kr. i udsættelser og reduktioner på anlæg.

BILAG: Se oversigt over spareforslag i Budget 2024

Det kommer oven i de besparelser, som blev gennemført i forbindelse med dette års budget. Ligesom sidste år er der fokus på at finde besparelser, som er så skånsomme som muligt eller ligefrem effektiviseringer, som skaber besparelser uden forringelser. Et eksempel er et forslag om, at den samme hjælper i hjemmeplejen fremover kan udføre flere opgaver. I dag sker forskellige ydelser i forskellige arbejdsgange, og en ændring skaber en besparelse uden at skabe forringelser.

”Forvaltningen og jeg har brugt lang tid og mange kræfter på det forslag, vi fremlægger nu. Vi har ledt meget grundigt efter besparelser, hvor vi gør tingene klogere, så vi kan levere det samme som tidligere, selv om vi finder besparelser,” siger Britt Jensen.

Omfanget af de økonomiske udfordringer er imidlertid så stort, at besparelserne vil kunne mærkes mange steder. Derfor er der lagt mange kræfter i at finde de mest skånsomme løsninger, især med fokus på de mest sårbare borgere. Det gælder for eksempel forslaget om øget forældrebetaling for mad i vuggestuer, hvor der er hele og delvise fripladser til de familier, der sidder hårdt i det økonomisk.

”Nu skal partierne i Kommunalbestyrelsen i gang med forhandlingerne om næste års budget, og intet er givet på forhånd. Men uanset hvordan vi lander, så tror jeg, der er enighed om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skærme dem, der allerede er i en udsat situation,” siger Britt Jensen.

Plads til udvikling

Sideløbende med behovet for at finde besparelser, som kan dække de mange udefra kommende udgifter, er der også behov for udvikling på især skoleområdet. Her holder budgetforslaget fast i planerne om udvidelser og renoveringer.

”Vi skal holde fast i vores høje niveau på skoleområdet, og investeringerne er både nødvendige og kloge. Resultatet bliver markante forbedringer af rammerne for både børn og medarbejdere på alle vores skoler,” siger Britt Jensen. 

I den kommende fireårige periode er der planlagt anlægsudgifter på skolerne for i alt over 340 mio. kr., og heraf 70,3 mio. kr. i 2024.

Derudover holder budgetforslaget fast i hele den grønne omstilling med de indsatser, som ligger i kommunens klimahandlingsplan og i tidligere besluttede løft af velfærden som klasseloft på 24 elever i skolerne og muligheden for et dagligt bad til ældre medborgere.

 

FAKTA OM FORSLAGET TIL RØDOVRE KOMMUNES BUDGET FOR 2024

Budgettet for 2024 skal vedtages endeligt på et møde i Kommunalbestyrelsen den 3. oktober. Blandt de faktorer, som påvirker næste år budget negativt, er følgende:

  •  Krigen i Ukraine har medført stigende priser og dermed stigende udgifter.
  • Udgifterne til borgere, der har brug for en social indsats, stiger. I Rødovre drejer det sig om stigninger på omkring 30 mio. kr. siden 2018.
  • Statens kompensation til kommunerne – som plejer at følge de stigende priser – står ikke mål med udgifterne. For Rødovre Kommune skønnes det at dreje sig om cirka 12 mio. kr. 
  • Landets kommuner er ikke blevet fuldt kompenseret for udgifter til flygtninge fra Ukraine. 
  • Demografien – især flere børn og flere ældre – betyder, at udgifterne stiger på flere områder. Det betyder formentlig et minus på omkring 35 mio. kr.
  • Staten sparer på jobcentrene og kommunernes administration. Det svarer til cirka 7 mio. kr. i Rødovre alene i 2024.

Besparelserne i forslaget er fordelt på tre hovedområder:

  1. Konkrete besparelsesforslag, altså besparelser på specifikke områder og aktiviteter for omkring 33 mio. kr.
  2. En rammebesparelse på 3 pct. faldende til 2 pct. i de efterfølgende år, der spredes på alle områder med overførelsesadgang. Altså en generel besparelse i hele organisationen på omkring 46 mio. kr.
  3. Neddrosling af anlægsbudgettet på to områder. Dels neddrosling på vedligeholdelseskontoen i 2024, altså vedligehold på kommunens egne bygninger og anlæg. Dels rykkes mange anlægsinvesteringer fire år i den langsigtede investeringsstrategi. Tilsammen beløber det sig til omkring 93 mio. kr.