Lugt, støj og røg

”Rødovre Kommune behandler sager om bl.a. støj og lugt fra virksomheder samt klage over røg fra brændeovne”.

Hvis du bliver generet af lugt, støj eller røg fra virksomheder eller naboer, kan Rødovre Kommune gribe ind. Genen skal være ud over det du almindeligvis må acceptere, i det område du bor i. Fx kan du ikke klage over støj fra legepladser i daginstitutioner, skoler eller lignende aktiviteter der foregår i dagtimerne. 

Rødovre Kommune behandler sager om bl.a.:

  • Støj og lugt fra virksomheder 
  • Støj fra levering af varer til virksomheder eller forretninger 
  • Støj fra sportsanlæg og organiseret sportsaktiviteter 
  • Støj fra varmepumper og ventilationsanlæg 
  • Støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejde 
  • Lugt og røggener fra brændeovne 
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold, fx hønsehold 
  • For virksomheder er der regler for, hvor meget de må støje til omgivelserne, alt efter om virksomheden ligger i et erhvervsområde eller et boligområde. 

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider