Skoleområdet i Rødovre Kommune

Nyttige links

 • Hvis du under 18 år og har brug for hjælp (Barnets Lov)
  Er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme fx for meget alkohol? Eller bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så kan du få hjælp.
  Læs mere om Barnets Lov, og hvordan du kan få hjælp her
   
 • Pædagogisk Udviklingscenter (PUC)
  På Pædagogisk Udviklingscenter er der samlet psykologer, tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og trivsels- og udviklingskonsulenter. De forskellige fagligheder har alle som mål at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn og unge 0-18 år, samt udvikle meningsfulde læringsfællesskaber for alle børn og unge i Rødovre.
  Læs mere om Pædagogisk Udviklingscenter her
   
 • SSP
  SSP står for et bredt samarbejde mellem Skole, Social- og Sundhedsforvaltning og Politi - blandt andet om at koordinere indsatsen for at forhindre børn og unge i at komme ud i kriminalitet og misbrug.
  Læs mere om SSP her
   
 • TekX
  TekX er et nyt inspirerende læringsmiljø med udgangspunkt i produktions- og laboratorietankegangen. TekX har et tæt samarbejde med Rødovre Kommunes SFO’er og Rødovres Ungdomsskole, hvor flere hold gør brug af TekX’ faciliteter efter skoledagen er sluttet. TekX er med til at ruste eleverne til en verden i udvikling, og hvor ingen ved, hvordan fremtiden ser ud. Derfor er produktion, design og innovationsprocesser i højsædet.
  Læs mere om TekX her