Skoleområdet i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune udbygger og renoverer folkeskolerne

Rødovre har vokseværk og mange nye borgere flytter til kommunen.

Over de kommende år vil der være en markant befolkningstilvækst i Rødovre, og skolerne skal kunne rumme knap1000 ekstra børn over de næste ti år. Klasseloftet vil samtidig betyde, at der vil være behov for flere basislokaler. Rødovre Kommune er samtidig en stærk og ambitiøs velfærdskommune med høje ambitioner på børnenes og de unges vegne. Derfor går vi nu i gang med en omfattende udbygning og renovering af vores skoler. 

Vi sikrer børnenes trivsel og faglighed

Vores lærere og pædagoger i skolerne er engagerede og dygtige. Hver dag arbejder de for, at eleverne trives, og de lægger vægt på, at der er læringsfællesskaber for alle børn, at forskellighed er en ressource, og arbejder med udgangspunkt i den enkelte elevs stærke sider. Det skal de også kunne i fremtiden, når antallet af børn i kommunen vokser. Derfor udbygger og renoverer vi vores skoler nu.

Udbygning og renovering er til gavn for alle

Når vi udbygger vores eksisterende skoler har vi mulighed for at renovere dem i samme ombæring, og det er til gavn for alle elever. Desuden sker væksten i antallet af børn på tværs af hele kommunen, hvilket giver pladsudfordringer i hele kommunen. 

Udbygningerne af skolerne sikrer, at der er plads til både de børn, der går i 1. klasse nu, og dem, der kommer i fremtiden, samt at vi kan holde fast i vores klasseloft på 24 elever – også når der om nogle år er allerflest børn på vores skoler. 

Renoveringerne betyder, at eleverne vil opleve nye, bedre og moderniserede læringsmiljøer med fokus på faglighed og trivsel – og et godt indeklima, som lever op til de standarder, der er på området i dag. 

At udbygge og renovere er samlet set den bedste løsning for alle elever i Rødovre Kommune. 

Arbejdet færdiggøres i én omgang

Vi udfører og færdiggør byggearbejdet på hver skole i én omgang. Det gør vi for at sørge for, at elever og medarbejdere på de enkelte skoler generes så lidt som muligt og i så kort tid som muligt. Alternativet ville være at komme tilbage igen og igen og sætte gang i nyt arbejde på hver skole i takt med, at behovene melder sig, og det er vi sikre på, at både elever og medarbejdere gerne vil slippe for.

Vi starter arbejdet der, hvor kapacitetsudfordringerne og dermed behovet for udvidelse er størst. Derefter går vi videre skole for skole. 

Fire spor og fleksible lokaler

I takt med at skolerne bliver udvidet og renoveret, vil de gå fra at have tre spor på hvert klassetrin til at have fire spor. Denne proces vil ske løbende over flere år. Eleverne vil altså ikke møde ind efter en sommerferie til en skole, som pludselig har fire spor på alle klassetrin, men hver enkelt skoles fysiske rammer vil være klar til det, når behovet er der. Det giver også mulighed for at holde fast i vores klasseloft på maks. 24 elever.

I arbejdet med at udbygge og renovere skolerne tænker vi også lokaler ind, som har flere funktioner, hvor SFO og indskolingen vil deles om udvalgte lokaler i større omfang end nu, så vi kan udnytte vores fysiske kapacitet bedst muligt. Vi styrker også udskolingen med stærke fagmiljøer, nytænkning af linjerne og en mere fleksibel brug af lokalerne, hvor eleverne bevæger sig mellem forskellige lokaler i løbet af dagen, fremfor at være i det samme lokale hele dagen. 

FAKTA: Få svar på dine spørgsmål her

Fold alle ud

Hvorfor bygger I ikke en ny skole fremfor at udbygge alle de eksisterende?

Vi har ikke nogen steder, hvor vi har plads til at bygge en ny skole. Men selv hvis vi havde, taler meget imod den løsning. Når vi renoverer og udbygger, får alle vores elever nye, bedre og moderniserede læringsmiljøer med et godt indeklima, som vil have en positiv effekt på alle børns indlæring og trivsel. Alternativet ville være, at eleverne på kun den ene nye skole ville få gavn af investeringerne. Derudover er det også den bedste løsning rent økonomisk, når vi renoverer og udbygger. Det er samtidig mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt.

Hvor skal eleverne være, mens der bliver bygget på deres skole?

Under byggeriet vil vi have behov for at finde plads til undervisning andre steder. En del af det behov kan løses internt på skolerne, men vi vil også have behov for midlertidige lokaler, indtil eleverne kan være tilbage til de udvidede og renoverede rammer. Her vil pavilloner være en stor del af løsningen. Moderne pavilloner opfylder alle krav til en moderne skole både i forhold til læring og pædagogisk samt i forhold til indeklima, arbejdsmiljø og akustik. Elever og lærere på Valhøj Skole bruger lige nu pavilloner, mens skolen bliver udbygget, og de er glade for dem. På Nyager Skole etableres midlertidige pavillioner medio 2024.

Hvad sker der på mit barns skole?

Børne- og Kulturforvaltningen samarbejder med Teknisk Forvaltning om at planlægge rækkefølgen for, hvornår hver enkelt skole skal udbygges og renoveres. Vi arbejder med en fleksibel strategi, hvor vi udvider og renoverer de skoler, der har det største behov først.

Vi gennemfører en brugerinddragelse, så både elever, forældre, medarbejdere og ledelse bliver inddraget i forløbet med udbygning og renovering på hver enkelt skole. 

Når brugerinddragelsen er kommet godt i gang, kan vi fortælle mere om, hvornår og hvad der skal ske på den enkelte skole.

Bliver skolerne og klasserne ikke alt for store?

Nej. Vi udvider til fire spor langsomt og ét klassetrin ad gangen nedefra, når skolens fysiske rammer tillader det. Vi starter altså med fire spor hos de nye børnehaveklasser med vores klasseloft på maks. 24 elever. Vi får altså nogle større skoler, men ikke større klasser. Hvis der skulle komme færre elever, tager vi naturligvis højde for det. For at følge med behovet vil nogle af de ekstra basislokaler indrettes før selve brugerinddragelsen og den store ombygning går i gang.