Skoleområdet i Rødovre Kommune

Specialområdet

Specialområdet

Her kan du finde oplysninger om Rødovre Kommunes egne specialskoletilbud. I menuen til venstre, kan du læse mere om, hvordan dit barn kan blive visiteret til et specialtilbud i Rødovre Kommune.

Børn og unge kan have behov for et særligt tilrettelagt skoletilbud i en kortere eller længere periode. Rødovre Kommune har fire tilbud til forskellige målgrupper: 

 

Det specialpædagogiske center, som består Center Valhøj, Center Tinderhøj og Helhedstilbud Valhøj. Alle tre afdelinger er for børn og unge, der har behov for et specialiseret tilbud i roligere rammer med færre børn og flere voksne, end der kan tilbydes i en almenklasse. 

Alle børn og unge er forskellige, og en del af børnene har flere diagnoser. Når børnene tilbydes plads i centret, vil placeringen ske ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov og funktionsniveau, sammenholdt med den aktuelle børnegruppe.

Center Valhøj er primært et tilbud rettet mod børn og unge med autisme og ADHD.

Center Tinderhøj er primært et tilbud rettet mod børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Helhedstilbud Valhøj er primært et tilbud rettet mod børn og unge, som har behov for et yderligere tilpasset skoletilbud, end der kan tilbydes i Center Valhøj og Center Tinderhøj.

Det specialpædagogiske center får snart sin egen hjemmeside.
Indtil den nye hjemmeside er klar, kan du læse mere om tilbuddet her

 

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen, som er et tilbud for børn og unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Skovmoseskolen har klasser på alle årgange fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Du kan læse mere om Skovmoseskolen her
 

 

Dagskolen er et alternativt tilbud til elever i 8. og 9. klasse. 

Du kan læse mere om Dagskolen her.

 

Rødovre Parkvej Skole er dagbehandlingstilbud, der tilbyder særlig støtte til børn og unge med psykiske eller sociale udfordringer.

Du kan læse mere om Rødovre Parkvej Skole her.