Skoleområdet i Rødovre Kommune

Det specialpædagogiske center

Rødovre Kommunes specialpædagogiske center består af Helhedstilbud Valhøj, Center Valhøj og Center Tinderhøj. I det specialpædagogiske center er samlet en stor del af kommunens specialpædagogiske ressourcer og kompetencer. 

Det specialpædagogiske center er et undervisningstilbud for børn og unge, der har brug for individuelt tilpassede læringsfællesskaber. 

I centeret arbejder personalet ud fra det enkelte barns behov, muligheder og ressourcer, så alle børn får mulighed for at være en del af et læringsfællesskab. Børnene bliver mødt af forskellige specialpædagogiske tilgange, der kan understøtte deres behov og varierende læringsstile. 

Mange af børnene kan have forskellige typer af diagnoser, og nogle af børnene kan også have flere diagnoser samtidigt. Når der kommer nye børn til centeret, vil der derfor blive set på barnets særlige behov og ressourcer, i stedet for alene at fokusere på en diagnose. På den måde kan de små grupper af børn sammensættes på en bedre måde, end hvis børnene blev sat i ’kasser’ ud fra deres diagnose.

 

Målgruppen
Centerets målgruppe er børn, som har forskellige typer af udfordringer. De kan fx have svært ved at koncentrere sig, have udfordringer i deres sociale udvikling, eller af andre årsager have brug for en skoledag, der er mere struktureret og individuelt tilpasset til deres udvikling og pædagogiske behov. Det kan være børn, der har diagnoser som fx ADHD, autisme, adfærds- eller følelsesmæssige udfordringer eller faglige og intellektuelle udfordringer, så de vil have gavn af et andet skoletilbud, end det kan tilbydes i en almindelige klasse.

•   Center Tinderhøj og Center Valhøj er målrettet børn, som har behov for mere støtte, end der kan tilbydes i en almenklasse.

•    Helhedstilbud Valhøj er målrettet børn, som har behov for yderligere støtte, end der kan tilbydes i Center Valhøj og Center Tinderhøj.
 

Målet
I centeret skal alle børn have mulighed for at lykkes og opleve succeser både fagligt og socialt. Personalet møder børnene, som de hele mennesker de er, og hjælper dem til at finde deres individuelle livsveje. 

Målet er, at alle børn og unge i centeret får det bedst mulige udbytte af deres skolegang, og også får mulighed for at afslutte deres skolegang med en fuld afgangseksamen. Derfor følger centeret Børne- og Undervisningsministeriets minimumstimetal – naturligvis med de ekstra pauser og ressourcer, der er behov for.

 

Organiseringen
Det specialpædagogiske center består af Helhedstilbud Valhøj, beliggende på Brandholms Allé 8, og Center Valhøj og Center Tinderhøj er beliggende på hhv. Valhøj Skole og Tinderhøj Skole. 

Der er en skoleleder for det samlede specialpædagogiske center, samt to afdelingsledere som er tilknyttet de to afdelinger på Valhøj Skole og Tinderhøj Skole. Helhedstilbud Valhøj er ledet af skolelederen for hele centeret.

Center Valhøj og Center Tinderhøj er samlet normeret til i alt 130 børn. Helhedstilbud Valhøj er i 2024 normeret til 10 børn, og fra 2025 normeret til 20 børn.