Skoleområdet i Rødovre Kommune

Indsatser

Skoleområdet i Rødovre Kommune arbejder målrettet med tre særlige indsatser:

  • Sundhed & Trivsel
  • Læringsfællesskaber for alle
  • Teknologi & Innovation

Derudover er det fælles børne- og ungesyn grundstenen i alle aktiviteter på skolerne.

Det betyder, at alle skoler arbejder i samme retning, samtidig med at der er plads til lokale forskelligheder og egne initiativer på den enkelte skole. Sammenhængen sikres bl.a. ved, at repræsentanter for lærerne, pædagogerne og skolernes ledelser mødes i tværgående netværk, hvor de kan videndele og drøfte fælles tiltag og strategier for hele skoleområdet. Det fælles børne- og ungesyn fungerer som en rød tråd gennem alle tre indsatser.