Skoleområdet i Rødovre Kommune

Sundhed & Trivsel

’Sundhed & Trivsel’ er indsatsen, der særligt arbejder med børn og unges mentale, sociale og fysiske sundhed, trivsel og udvikling. Netværket beskæftiger sig med flere aspekter af sundhed og trivsel bl.a. de fysiske læringsmiljøer og ’klog brug af data’. Et eksempel på en benyttet tilgang er ’Compassionate Systems Framework’, som har fokus på fremme af mental sundhed og tiltag i dagligdagen, og som kan understøtte børnene og de unges oplevelse af blandt andet meningsfuldhed og medindflydelse.

Den traditionelle tavleundervisning og læringssituation i klasseværelserne har ændret sig, og fremtidens skole stiller endnu højere krav til både de fysiske og pædagogiske rammer for børnenes læring, trivsel og udvikling. Der er fx brug for mere fleksible klasserum og inventar, som kan understøtte forskellige former for læring og fællesskaber. De fysiske læringsmiljøer og de aktiviteter, der foregår på skolerne, skal i endnu højere grad være med til at sikre alle børn og unges deltagelsesmuligheder, trivsel, medindflydelse og motivation. Det kan fx ske gennem højere grad af problembaserede og tværfaglige læringsforløb samt forløb, hvor børnene og de unge får en større og mere aktiv rolle fx i elev-til-elev-læring. Gennem ’Åben Skole’-programmet og samarbejdet med lokale virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner vil børnene og de unge i endnu højere grad møde virkelige problemstillinger og udfordringer og forsøge at løse dem.