Skoleområdet i Rødovre Kommune

Læringsfællesskaber for alle

Indsatsen ’Læringsfællesskaber for alle’ har et bredt fokus på alle børn og unge på hele skoleområdet, som skal sikre, at alle børn når deres potentiale, og bliver så dygtige, som de kan. Indsatsen skal være med til at understøtte, at alle børn og unge oplever at være en del af et læringsfællesskab, og netværket har bl.a. til opgave at udvikle og afprøve en række indsatser, som kan bidrage til dette, fx inden for temaerne co-teaching, skoletilhør, dysleksi og sammenhæng i overgange. Netværket arbejder desuden på at styrke de pædagogiske indsatsteams (PIT) på skolerne, som skal sikre målrettede forebyggende, foregribende og indgribende indsatser til glæde for alle børn og unge på Rødovre Kommunes skoler.

Læringsfællesskaber for alle betyder med andre ord, at der i skolen arbejdes med, hvordan alle børn lærer bedst muligt, og hvordan de gør det sammen med fællesskabet. Hvert barn kommer til skolen med forskellige baggrunde, oplevelser, viden og personligheder. Med læringsfællesskaber for alle er der fokus på at få øje på, hvad det er, det enkelte barn særligt kan og ved, og hjælpe med at give det videre til fællesskabet, sådan at andre kan lade sig inspirere eller lære af det.