Skoleområdet i Rødovre Kommune

Fritidstilbud

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital Pladsanvisning

Husk at have MitID klar.

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøg om friplads i skolefritidsordninger

Her kan du ansøge om økonomisk friplads i pasningstilbud (daginstitution/dagpleje/SFO).

Start selvbetjening

Skolefritidsordningerne (SFO I og II) er skolernes fritidstilbud for børn i 0.-6. klasse, som tilbydes på alle seks almene folkeskoler. Fra 7. klasse til og med 18 år kan de unge benytte ungdomsklubberne (SFO III).

 • SFO I er et fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.
 • SFO II eller klub er et fritidstilbud til børn fra 3. til og med 6. klasse.
 • Byggelegeplads eller ’Byggeren’ er et fristed og fritidstilbud for børn og unge i alderen 7 – 18 år.
 • Ungdomsklub er et fritidstilbud til børn og unge fra 7. klasse til 18 år, som ikke holder til på alle skoler, men er et tilbud for alle børn og unge i Rødovre. Derudover er der tilbuddet ’Fritid for Unge’, som holder til i Ungecenter2610.

Hvis du ønsker at melde dit barn ud af et fritidstilbud, skal du gøre det via 'Digital Pladsanvisning' i selvbetjeningsboksen øverst på denne side. 

Lukkedage i Rødovre Kommunes SFO’er

Fold alle ud

Lukkedage i Rødovre Kommunes SFO’er

I Rødovre Kommune har SFO’erne lukkedage og nødpasning på følgende dage, såfremt dagen falder på en hverdag:  

Lukkedage/ helligdage - SFO åben/lukket/nødpasning

 • 1. januar: SFO lukket
 • Uge 8 – vinterferie: SFO åben
 • 3 hverdage før påske: Nødpasning
 • Skærtorsdag: SFO lukket
 • Langfredag: SFO lukket
 • 2. Påskedag: SFO lukket
 • Store Bededag: SFO lukket
 • 1. maj: Nødpasning
 • Kristi Himmelfartsdag: SFO lukket
 • Dagen efter Kr. Himmel.: Nødpasning
 • 2. Pinsedag: SFO lukket
 • Grundlovsdag: SFO lukket
 • Skolernes sommerferie: SFO åben
 • Efterårsferie: SFO åben
 • 24. – 26. december: SFO lukket
 • Hverdage 27. – 30. dec.: Nødpasning
 • 31. december: Nødpasning

Hvis du vil gøre brug af nødpasning, skal du tilmelde dit barn på forhånd via blanketten, som sendes ud af SFO’en.

Taksterne for SFO/fritidshjem/klub/byggelegeplads over kommunegrænsen

Fold alle ud

Taksterne for SFO/fritidshjem/klub/byggelegeplads over kommunegrænsen

Som forældre har I ret til at bevare jeres barns plads i Rødovre Kommune, hvis I flytter til en anden kommune. 

Jeres barn kan også indskrives i SFO, fritidshjem, klub eller byggelegeplads i anden kommune, hvis den pågældende kommune optager børn fra andre kommuner. Det er bopælskommunen, der opkræver for pladsen.

Forældrebetalingen for SFO beregnes ud fra Folkeskolelovens §50 stk. 2. For SFO betales den kommunes takst, der er højest.

Forældrebetalingen for fritidshjem, klub og byggelegeplads beregnes ud fra Dagtilbudslovens §61 eller §74. Hvis der er en difference mellem Rødovre Kommunes og den anden kommunes driftsudgifter, kan det medføre en stigning i forældrebetalingen.

Der ydes søskendetilskud til og med 6. klasse. Hvis I er berettiget til søskende-/fripladstilskud, vil forældrebetalingen være mindre. Ønsker I at ansøge om friplads, skal I kontakte Pladsanvisningen.

Juli måned er betalingsfri i Rødovre Kommune. Dog kan der for nogle fritidsklubber i andre kommuner være en materialebetaling i alle årets 12 måneder.

Hvis I er uenige i kommunens beregning af forældrebetalingen, kan der klages senest 4 uger efter, I har modtaget opkrævningen. Klagen kan sendes skriftligt pr. digital post til Rødovre Kommunes Skoleafdeling med en begrundelse for, hvorfor I klager. Når klagen er modtaget, vil jeres sag blive revurderet. I vil få skriftligt besked om afgørelsen inden for 4 uger. Hvis der ikke gives medhold i klagen, sender vi jeres klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen.

Læs også