Skoleområdet i Rødovre Kommune

Læringsrum 2.0

Læringsrum 2.0 er helt grundlæggende en bevægelse fra det traditionelle klasseværelse til et zoneopdelt læringsmiljø i klassen. 

Det zoneopdelte læringsmiljø og den fysiske indretning giver eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder og i forskellige positioner. Samtidig vil undervisningen kunne faciliteres fra forskellige steder i lokalet.

I arbejdet med Læringsrum 2.0 er det vigtigt, at de nye læringsmiljøer afspejler elevernes udviklingstrin – både hvad angår indretning, undervisningens organisering og elevernes forskellige læringspræferencer.

Læringsrum 2.0 skal være et samspil mellem pædagogik, didaktik og de fysiske læringsmiljøer, der skal skabe bedre skoledage for både børn og voksne gennem fokus på trivsel, skoletilhør og relationskompetencer samt fællesskaber.