Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed.
Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system i Rødovre Kommune af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg.