Klima

Her kan du læse om klimatilpasning og CO2-reduktion. Du kan blandt andet læse klimahandlingsplanen og grønt regnskab.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Klima

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post


Klimahandlingsplan

  
I Rødovre Kommunes klimahandlingsplan kan du se, hvordan vi vil reducere den samlede CO2-udledning og blive modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Læs om klimahandlingsplan 


Hvad kan du gøre
for klimaet?

Se hvilke forskellige grønne initiativer der findes i Rødovre, som du kan være med i. 


   
  
  

Læs om hvad kan du gøre for klimaet

  
Borgerrettede indsatser

Se hvilke indsatser i klimahandlingsplanen, som er målrettet dig som borger.   

     

Læs om borger-
rettede indsatser

   
Hvad kommunen
gør som virksomhed

Kommunen har indsatser inden for blandt andet energirenovering, eldrevne køretøjer, indkøb, affald og genbrug.   
   

Læs om hvad kommunen gør    


Klimatilpasning
 

Her kan du læse mere om klimatilpasning.  
   
  
     
  
  

Læs om klimatilpasning

   
Klimapolitik

 

Allerede med klimapolitikken fra 2009 blev der sat fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning, herunder forebyg-
gelse af og tilpasning til klimaforandringer.

Læs om klimapolitik

Grønt regnskab

I Grønt Regnskab opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug (el- og fjernvarmeforbrug) og fra kommunens køretøjer. 

Læs om Grønt Regnskab

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider