Pensionist info

Informationer til pensionister i Rødovre.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet: 

 • Dit NemID.
 • Personlige oplysninger om din evt. samlever (oplysninger om ægtefælle hentes automatisk).
 • Oplysning om dit evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles/samlevers likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).
Start selvbetjening

Ansøgning om helbredstillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge en anden løsning. Du kan finde de øvrige løsninger her.

Du skal have en fuldmagt fra personen, som du søger for. Fuldmagten skal kunne fremvises til kommunen på forlangende. Du kan evt. vedhæfte fuldmagten, når du udfylder ansøgningen.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet:

 • Dit NemID.
 • Evt. fuldmagt fra personen, som du søger for.
 • Personlige oplysninger om personen og evt. ægtefælle/samlever.
 • Oplysning om personens evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
 • Oplysninger om personens og evt. ægtefælles/samlevers likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).
Start selvbetjening

Her kan du se din pensionsopsparing

Her skal du benytte NEMid, hvis der søges digitalt. Skemaet kan også printes ud som PDF.

Start selvbetjening

Her kan du se din opsparing i SP

Her skal du benytte NEMid, hvis der søges digitalt. Skemaet kan også printes ud som PDF.

Start selvbetjening

Her kan du søge om personligt tillæg

Her skal du benytte NEMid, hvis der søges digitalt. Skemaet kan også printes ud som PDF.

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet:

 • Dit NemID.
 • Personlige oplysninger om din evt. samlever (oplysninger om ægtefælle hentes automatisk).
 • Oplysning om dit evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
 • Dokumentation for det/de tillæg du søger om i form af prisoverslag, tilbud mv. (hvis det er muligt).
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles aktuelle indtægter.
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles aktuelle udgifter, fx husleje, vand, el, varme, forsikringer, mv.
Start selvbetjening

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider