Skoleområdet i Rødovre Kommune

Alle skoler skal afholde årlige skoleudviklingssamtaler, som danner ramme for kommunalbestyrelsens, forvaltningens og skolens dialog og samarbejde om udvikling af skolen. Skoleudviklingssamtalen skal tage udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan børnene og de unges faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Der er få formelle krav og dermed en høj grad af frihed til lokal tilrettelæggelse.

De formelle handler om, at:

  • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder.
  • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
  • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
  • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
  • Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.
  • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.
  • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

 

I Rødovre Kommune foregår skoleudviklingssamtalen i en kombination af et årligt møde med Børne- og Skoleudvalget på tværs af alle skolerne og en årlig samtale med skolechefen for hver enkelt skole. På den måde vil skoleudviklingssamtalen både omhandle udviklingsområder og - udfordringer lokalt på den enkelte skole, samtidig med at skolerne kan videndele og styrke det fælles skoleområde i Rødovre Kommune. Efter samtalen med skolechefen udarbejder skolerne hver et kort referat, som offentliggøres på skolens hjemmeside

Skoleudviklingssamtalen erstatter de tidligere kvalitetsrapporter, som frem til skoleåret 2022/2023 blev udarbejdet hvert andet år. Den sidste kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes skoler omhandler skoleåret 2020/2021, og kan læses herunder.

Kvalitetsrapport for folkeskolerne