Søgeresultater for "lokalplaner"

127 resultater

Høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Lokalplaner

Lokalplaner

Gældende lokalplaner

Gældende lokalplaner Ved fremsøgning af lokalplaner i Rødovre kommune henviser vi til Plandata.dk

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Lokalplanforslag

Lokalplanforslag Lokalplanforslag Lokalplaner i høring kan ses på høringsportalen, hvorfra det også vil være muligt at afgive høringssvar.

Høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Høringer

Lokalplaner

Viser 1-20 ud af 668

29-09-2020 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 174 - Lokalplan 148, Temalokalplan for åben-lav-boligområder - endelig vedtagelse

28-04-2020 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 64 - Karrébyen - Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler samt indtægtsbevilling for mageskifte

17-12-2019 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 174 - Hovedstrøget i Karrebyen, midler til analyser - ansøgning om anlægsbevilling

30-10-2018 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 159 - Støjhandlingsplan 2018-2023 - endelig vedtagelse

24-04-2018 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 48 - Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

19-12-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 189 - Forslag til Kommuneplan 2018

29-08-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 122 - Stier ved Irmabyen

20-06-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 93 - Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter

23-05-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 79 - Slotsherrensvej 400 – beslutning om planproces

25-04-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 61 - Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen - endelig vedtagelse

31-01-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 3 - Kommuneplan 2018 - program og tidsplan

29-11-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 189 - Vedtagelse af boligpolitik

21-06-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 103 - Kommuneplanstrategi 2016

31-05-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 87 - Lokalplan 136 Rødovre Centrum - endelig vedtagelse

29-03-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 42 - CO2-handlingsplan 2016-2017

15-12-2015 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 218 - Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum

24-11-2015 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 208 - Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård - skema A

27-10-2015 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 185 - Byudvikling i Syd og Nord

16-12-2014 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 236 - Nye byggesagsgebyrer 2015

26-08-2014 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 167 - Lokalplan 119 for Slotsherrensvej øst - endelig vedtagelse

Viser 1-20 ud af 125