Søgeresultater for "lokalplaner"

158 resultater

Bæredygtighedsindsats 2021

års projekter. Projekterne og aktiviteterne spænder vidt fra gennemtænkning af bæredygtighed i lokalplaner til energirenovering af de kommunale bygninger og fokus på klimatilpasning i alle nye

Hvilke regler gælder for mit byggeri?

Lokalplaner fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan et område skal bruges og se ud. Den enkelte ejer

Høringer

Lokalplaner

Hvilke typer af planer?

et planforslag er blevet vedtaget udlagt til offentlig høring: Kommuneplan Kommuneplantillæg Lokalplaner Kommuneplaner

Klimapolitik

blandt andet gældende for kommunens sundhedspolitik, trafikplan, spildevandsplan, kommuneplan og lokalplaner. Et tiltag inden for et område har ofte indflydelse på andre områder. Eksempelvis kan en

Gældende lokalplaner

Gældende lokalplaner Skriv personfølsom/fortrolig post

Afsluttede høringer

Lokalplaner

Oversigt

Lokalplaner

Hegnssyn

derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn og hegning, der hvor du bor. Lokalplaner finder du Lokalplaner finder du her... Du kan ringe til Teknisk Forvaltning, Plan- og

Grønne regnvandsløsninger

områder, og er primært rettet mod forsyningsselskaber, kommuner og boligselskaber. Lokalplaner og servitutter kan sætte begrænsninger for etableringen af et større bassin. Bassinet skal

Lokalplaner

Lokalplaner

Helhedsplaner

Helhedsplanen kan blive konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt byrum i overensstemmelse med

Kommuneplan 2022

Boligpolitik

arkitektur-, klima- og sundhedspolitikken samt politikker på socialområdet – og den afspejler lokalplaner og planer for byudviklingsområderne.

Kommunikationspolitik

beslutningerne. Borgere og virksomheder skal vide, at der er offentlige høringer om kommune- og lokalplaner. De skal vide, hvordan de kan få indflydelse gennem udvalg, brugerbestyrelser,

Befolkningsprognose

Forventningerne til omfanget og karakteren af det fremtidige boligbyggeri bygger på lokalplaner og oplysninger fra

Småbygninger

Hvis det, du søger om, overskrider andet end byggeretten i BR18, lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Kommunikationspolitik

beslutningerne. Borgere og virksomheder skal vide, at der er offentlige høringer om kommune- og lokalplaner. De skal vide, hvordan de kan få indflydelse gennem udvalg, brugerbestyrelser,

Ændret anvendelse af ejendom

Kommuneplan 2010-2022 Lokalplaner eller byplanvedtægter. Særlige krav der gælder for ejendommen – servitutter og

Lokalplanforslag

Lokalplaner i høring kan ses på høringsportalen, hvorfra det også vil være muligt at afgive høringssvar.

Viser 1-20 ud af 30

19-03-2024 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 54 - Forslag til Lokalplan 154 Nord for Else Sørensens Vej

28-03-2023 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 57 - Godkendelse af pejlemærker for Skoleplanen

31-01-2023 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 13 - Status for Helhedsplanen på Dagtilbudsområdet og godkendelse af principper

21-06-2022 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 108 - Igangsættelse af forundersøgelse af BRT på linje 200S

14-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 189 - Forslag til Kommuneplan 2022-2034

25-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 107 - Højnæsvej 40-44 - dispensation fra Lokalplan 71 til opførelse af rækkehuse

26-01-2021 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 2 - Kommuneplan 2022 - igangsættelse

29-09-2020 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 174 - Lokalplan 148, Temalokalplan for åben-lav-boligområder - endelig vedtagelse

28-04-2020 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 64 - Karrébyen - Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler samt indtægtsbevilling for mageskifte

17-12-2019 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 174 - Hovedstrøget i Karrebyen, midler til analyser - ansøgning om anlægsbevilling

30-10-2018 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 159 - Støjhandlingsplan 2018-2023 - endelig vedtagelse

24-04-2018 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 48 - Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

19-12-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 189 - Forslag til Kommuneplan 2018

29-08-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 122 - Stier ved Irmabyen

20-06-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 93 - Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter

23-05-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 79 - Slotsherrensvej 400 – beslutning om planproces

25-04-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 61 - Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen - endelig vedtagelse

31-01-2017 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 3 - Kommuneplan 2018 - program og tidsplan

29-11-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 189 - Vedtagelse af boligpolitik

21-06-2016 Kommunalbestyrelsen

Sag nr. 103 - Kommuneplanstrategi 2016

Viser 1-20 ud af 156