Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • folkebiblioteket
  • museumsforhold
  • teater- og biografforhold
  • fritidsforanstaltninger for børn og unge
  • voksenundervisning
  • kulturelle arrangementer og musikaktiviteter
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  • planer inden for det kulturelle, biblioteks- og fritidsmæssige område i samarbejde med økonomiudvalget

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §15 


Formand:
Lene Due (A)

Næstformand:
Pia Hess Larsen (A)

Medlemmer:
Birgitte Glifberg (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C) 

 

 

Møderække 2021

Tirsdag 12-01-2021 kl. 17:30
Tirsdag 02-02-2021 kl. 17:30
Tirsdag 16-03-2021 kl. 17:30
Tirsdag 13-04-2021 kl. 17:30
Tirsdag 11-05-2021 kl. 17:30
Tirsdag 08-06-2021 kl. 17:30
Tirsdag 17-08-2021 kl. 17:30
Tirsdag 14-09-2021 kl. 17:30
Tirsdag 05-10-2021 kl. 17:30
Tirsdag 02-11-2021 kl. 17:30
Tirsdag 30-11-2021 kl. 17:30


Mødeaflysninger

Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 10. september 2019 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 9. oktober 2018 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 12. september 2017 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 6. december 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 13. september 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 17. maj 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 15. september 2015 er aflyst.