Skoleområdet i Rødovre Kommune

Befordring

I Rødovre Kommune er der ingen børn, der har så langt til distriktsskolen (over 2,5 km), så retten til befordring til og fra almenskolen træder i kraft, jf. folkeskoleloven § 26. Når skolerne overgår til fælles skoledistrikt fra skoleåret 2024/2025, vil alle børn ligeledes være sikret plads på en skole, som ligger max 2 km fra deres bopæl. Rødovre Kommune har mulighed for at tilbyde befordring i to andre tilfælde:

  • til elever i specialskoletilbud
  • til elever i forbindelse med sygdom eller invaliditet.

Elever i specialskoletilbud

Hvis dit barn er visiteret til et særligt skoletilbud eller behandlings- og specialundervisningstilbud, vil der efter visitation blive taget stilling til, hvorvidt der er behov for kørslen. Bevillingen vil blive genvurderet i forbindelse med den årlige revisitation af skoletilbuddet. Hvis du ønsker, at dit barn skal tilbydes kørsel, skal du kontakte dit barns tilknyttede PPR-psykolog på Pædagogisk Udviklingscenter (ved specialskole) eller dit barns sagsbehandler i Børne- og Familieafdelingen (ved behandlings- og specialundervisningstilbud).

Elever i almenskolen – sygekørsel

Hvis et barn i den skolepligtige alder eller en ung i et ungdomsuddannelsesforløb kommer til skade, kan Rødovre Kommune bevilge kørsel i en begrænset periode. Du skal henvende dig i Skoleafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen, som bevilger kørslen på baggrund af en skadesjournal eller udtalelse fra læge eller hospital.