Skoleområdet i Rødovre Kommune

Udsættelse af undervisningspligten

Undervisningspligten starter det år, man fylder 6 år. I særlige tilfælde, af hensyn til barnets udvikling, kan undervisningspligten udsættes et år, så barnet først starter i børnehaveklasse det år, barnet fylder 7 år. Det er dagtilbudslederen i barnets børnehave, der godkender udsættelse af undervisningspligten.

Hvis du ønsker, at dit barn skal skoleudsættes, vil det foregå på følgende måde:

  1. Beslutning om skoleudsættelse træffes af dagtilbudslederen i barnets børnehave i dialog med pædagoger og forældre.
  2. Som forældre skal I derfor henvende jer til lederen af jeres barns dagtilbud senest den 1. oktober 2024, hvis I ønsker jeres barn skoleudsat.
  3. Herefter igangsættes en proces, hvor I forældre i samarbejde med dagtilbudslederen afklarer, om skoleudsættelse er den rigtige beslutning for jeres barn.
  4. Dagtilbudslederen træffer endelig afgørelse senest den 8. november 2024.
  5. For yderligere information om processen er I velkomne til at kontakte lederen i jeres barns dagtilbud.

Rødovreborgere med børn i dagtilbud uden for Rødovre Kommune skal kontakte en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsområdet i Rødovre Kommune.