Skoleområdet i Rødovre Kommune

Skoleindskrivning til børnehaveklasse

Skoleindskrivningen til børnehaveklasse i skoleåret 2024/2025 er lukket. Hvis du flytter til Rødovre, og dit barn skal starte i børnehaveklasse i august 2024, skal du kontakte Skoleafdelingen, som kan hjælpe med indskrivning.

 

Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler.

Alle børn skal modtage undervisning fra august måned i det år, det fylder 6 år. I Rødovre starter børnene deres skoleliv i SFO’erne fra 1. maj, hvor de kan lære skolen, SFO’en, voksne og børn at kende henover sommeren.

Indskrivningen til børnehaveklasse 2025/2026 forventes at foregå i efteråret 2024, og forældre til kommende skolebørn vil modtage nærmere information i e-boks, når tiden nærmer sig. I indskrivningsperioden vil linket til den digitale indskrivning være synligt her på siden, hvor indskrivningen foregår digitalt ved brug af MitID.

Alle skolerne holder informationsmøder i indskrivningsperioden, hvor man kan få mere information om den enkelte skole. Når datoerne er fastlagt, kan de ses her på siden. Hvis skolerne har en dagsorden for informationsmødet, kan den findes på skolens egen hjemmeside.

Fra skoleåret 2024/2025 overgår Rødovres seks almene folkeskoler til at have et fælles skoledistrikt frem til og med skoleåret 2027/2028. Det betyder, at der bl.a. er indført søskendegaranti, og at børnene ikke længere er tilknyttet en bestemt distriktsskole. I stedet fordeles børnene efter forældrenes skoleønsker samt fire fordelingskriterier. Læs mere om baggrunden for det fælles skoledistrikt her 

I kan læse meget mere om skolestart i folderen 'Velkommen i skole 2024'. Klik her for at komme til Velkommen i skole 2024

Spørgsmål og svar om skoleindskrivning

Fold alle ud

Hvordan foregår indskrivningen til skole?

Skoleindskrivningen foregår digitalt med MitID. Indskrivningen til skoleåret 2025/2026 forventes at foregå i efteråret 2024. I perioden vil der ligge et link her på siden til den digitale indskrivning. Forældre til kommende skolebørn vil modtage brev i e-boks med nærmere information, når tiden nærmer sig.

Hvis dit barn skal starte på en privatskole eller en folkeskole uden for Rødovre Kommune, skal du oplyse det til Rødovre Kommune via den digitale skoleindskrivning.

Er der en vejledning til indskrivningen?

Ja, for der er et par ting, man skal være opmærksom på i det digitale indskrivningsmodul.

Selve indskrivningen foregår her på siden, hvor der i indskrivningsperioden vil være et link, som skal tilgås med MitID. Man kan logge ind flere gange i perioden og ændre i sin indskrivning.

Hvis du ønsker en folkeskole i Rødovre, skal du vælge ’Anden folkeskole end distriktsskolen’. Herefter skal du ønske op til tre skoler i prioriteret rækkefølge. Når indskrivningen er slut, fordeles børnene, hvorefter alle forældre får besked i e-boks fra den skole, barnet har fået plads på.

Forældre opfordres til at gøre brug af de tre skoleønsker, så man har så stor indflydelse på skolevalg som muligt i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få opfyldt alle skoleønsker. Fordelingen sker efter de politiske besluttede fordelingskriterier, og man har derfor ikke en større chance for at få en bestemt skole ved at ønske den samme skole mere end en gang. Det er kun, hvis man ønsker en skole, hvor der i forvejen går søskende (op til og med 8. klasse), at man blot behøver at ønske én skole pga. søskendegarantien.

I kommentarfeltet har du mulighed for at skrive en besked til skolen, fx ønske om spor. Derudover er det i kommentarfeltet, at du skal skrive, hvis der er sammenbragte søskende eller halvsøskende på en skole.

Hvis dit barn skal starte på en privatskole, skal du vælge ’Privatskole’ og angive, hvilken privatskole der er tale om. Vær opmærksom på, at dette blot er information til Rødovre Kommune, og at selve indskrivningen skal ske direkte hos den ønskede privatskole.

Hvis du ønsker en folkeskole uden for Rødovre, skal du vælge ’Anden folkeskole end distriktsskolen’ og angive, hvilken folkeskole uden for Rødovre, der er tale om. Det kan fx være, hvis I fraflytter Rødovre inden skolestart. Vær opmærksom på, at dette blot er information til Rødovre Kommune, og at selve indskrivningen skal ske direkte hos den ønskede skole/kommune.

Hvordan fordeles børnene på skolerne?

De seks folkeskoler i Rødovre har fælles skoledistrikt, og forældre kan afgive op til tre skoleønsker.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker, optages børnene efter følgende politisk besluttede fordelingskriterier:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
  • Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
  • Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km.
  • Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig.

Er der søskendegaranti?

Ja, sammen med det fælles skoledistrikt er der indført søskendegaranti. Ved indskrivning til børnehaveklasse har søskende med bopæl i Rødovre Kommune ret til optagelse på den samme skole som deres ældre søskende. Søskendegarantien omfatter også halvsøskende og sammenbragte søskende, som deler bopælsadresse. Søskendegarantien forudsætter, at børnene vil have skolegang samtidig. Det betyder, at søskende til elever, der på tidspunktet for skoleindskrivning går i 9. klasse, ikke er omfattet, da de større søskende vil have færdiggjort deres skolegang, når den mindre søskende starter i børnehaveklasse.

Hvornår får man besked om skoleoptag?

Når indskrivningen er overstået, bliver alle børn fordelt ud fra ønsker og fordelingskriterierne. Når fordelingen er på plads, sender skolerne informationsbreve ud til forældrene til deres kommende elever. Det forventes, at brevene sendes ud senest ultimo januar.

Hvad gør man, hvis man ikke har fået tilbudt en af sine ønskede skoler?

Det er i alles interesse, at så mange skoleønsker som muligt kan imødekommes. Hvis dit barn ikke har fået plads på en af de ønskede skoler, kan du henvende sig til den ønskede skole og blive skrevet på venteliste. Hvis der opstår en ledig plads inden skolestart, vil I blive kontaktet af skolen.

Hvad gør vi, hvis vi ikke er enige om skolevalg?

Forældre, der ikke er enige om skolevalg, men som har fælles forældremyndighed, skal kontakte Skoleafdelingen. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil forvaltningen tildele en skole, der ligger inden for 2 km afstand fra bopælen, og som har ledige plads.