Skoleområdet i Rødovre Kommune

Hjemmeundervisning og undervisningspligt

Der er undervisningspligt i Danmark, så alle børn skal som udgangspunkt modtage undervisning fra den 1. august i det år, barnet fylder 6 år.

Da der er tale om undervisningspligt og ikke skolepligt, har du ret til at hjemmeundervise dit barn. Hvis du ønsker dette, skal du skrive til Børne- og Kulturforvaltningen, hvor du beskriver, hvordan du påtænker at løfte og planlægge undervisningsopgaven. Når din henvendelse er behandlet, vil du modtage en kvittering på, at vi har registreret, at dit barn hjemmeundervises.

Du vil herefter blive tilknyttet en tilsynskonsulent fra Pædagogisk Udviklingscenter, der fører tilsyn med din undervisning, og som du kan sparre med og søge råd hos.