Skoleområdet i Rødovre Kommune

Skoleskift

Frit skolevalg

Følgende retningslinjer om skoleskift er gældende frem til sommerferien 2024, hvor skolerne i Rødovre er inddelt i seks distriktsskoler:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at planlægningstallet  i Rødovre Kommunes skoler er 24 elever pr. klasse. Det betyder, at en skole ikke kan optage elever uden for skoledistriktet, hvis der i gennemsnit er 24 elever eller flere pr. klasse på en årgang. Hvis der derimod er færre end 24 elever pr. klasse på en årgang, gælder reglerne om frit skolevalg, og skolen skal tilbyde plads til elever uden for distriktet, som ønsker optag på skolen.
 

Tilflyttere

Tilflyttere har ret til en plads på deres distriktsskole uanset, hvor mange elever der er på årgangen. Tilflyttere skal kontakte den ønskede skole, som kan hjælpe med indskrivningen.
 

Skift mellem skolerne i Rødovre Kommune

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte fra én folkeskole i Rødovre Kommune til en anden, skal du kontakte skoleledelsen på dit barns nuværende skole. Skoleledelsen vil undersøge, om den skole, I ønsker at skifte til, har ledig plads samt formidle kontakten, sørge for skoleskiftblanket og overlevering til den nye skole. Herefter vil den nye skole kontakte jer.
 

Nye regler fra skoleåret 2024/2025

Fra skoleåret 2024/2025 vil der være andre retningslinjer for skoleskift og tilflyttere, da skolerne overgår til et fælles skoleskift.