Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt af yderligere fire kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • køb og salg af fast ejendom
  • udlejning og forpagtning af kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
  • bygherrefunktion for den samlede ejendomsportefølje, herunder drift og vedligeholdelse af bygninger og institutioner
  • erhvervspolitik og lignende
  • tilsyn og styringsdialog med almene boligorganisationer

Se også styrelsesvedtægten, Kapitel IV


Formand:
Borgmester Britt Jensen (A)

Næstformand:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) 

Medlemmer:
Birgitte Glifberg (A)
Peter Mikkelsen (Ø) 
Kim Drejer Nielsen (C)

 

 

Møderække 2024

Onsdag 24-01-2024 kl. 08.00
Onsdag 14-02-2024 kl. 08.00
Onsdag 13-03-2024 kl. 08.00
Onsdag 24-04-2024 kl. 08.00
Onsdag 22-05-2024 kl. 08.00
Onsdag 12-06-2024 kl. 08.00
Onsdag 21-08-2024 kl. 08.00
Onsdag 28-08-2024 kl. 18.00 1. behandling af budget 2025
Onsdag 18-09-2024 kl. 08.00
Onsdag 25-09-2024 kl. 08.00 2. behandling af budget 2025
Onsdag 23-10-2024 kl. 08.00
Onsdag 20-11-2024 kl. 08.00
Tirsdag 10-12-2024 kl. 08.00


Dagsordener for kommende møder

Referater for afholdte møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Økonomiudvalgets møde tirsdag den 25. marts 2020 er aflyst.