Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt af yderligere fire kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
  • Udlejning og forpagtning af alle kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
  • Erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
  • Vedligeholdelse af kommunale bygninger samt institutioner i kommunalt regi.

Se også styrelsesvedtægten, Kapitel IV


Formand:
Borgmester Britt Jensen (A)

Næstformand:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Medlemmer:
Lene Due (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Claus Gisselmann Olsen (UP)

Møderække 2021

Onsdag 20-01-2021 kl. 8:00
Onsdag 10-02-2021 kl. 8:00
Onsdag 24-03-2021 kl. 8:00
Onsdag 21-04-2021 kl. 7:00
Onsdag 19-05-2021 kl. 7:00
Onsdag 16-06-2021 kl. 7:00
Onsdag 25-08-2021 kl. 8:00 - 1. behandling af budget 2022
Onsdag 22-09-2021 kl. 8:00
Onsdag 29-09-2021 kl. 8:00 - 2. behandling af budget 2022
Onsdag 13-10-2021 kl. 8:00
Onsdag 10-11-2021 kl. 8:00
Onsdag 08-12-2021 kl. 8:00


Dagsordener for kommende møder

Referater for afholdte møder

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Økonomiudvalgets møde tirsdag den 25. marts 2020 er aflyst.