Socialt frikort - lad de mest udsatte borgere bidrage i virksomheden

Socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde i private og offentlige virksomheder. Indtægten fradrages ikke i borgerens forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp eller førtidspension eller andre
indkomstafhængige offentlige ydelser som fx boligsikring.

Med det sociale frikort får de mest udsatte borgere således en bedre mulighed for at deltage i arbejdslivet og opleve værdi i hverdagen. Samtidig får virksomheden en oplagt mulighed for at tage et socialt ansvar og få løst konkrete opgaver, som fx serviceopgaver, pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning, mindre håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde eller kundebetjening mv. 

For at få udstedt et socialt frikort er det en forudsætning, at borgeren har særlige sociale problemer eller psykiske vanskeligheder samt har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år. Derudover er det et krav, at borgeren hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år. 

Virksomheder, der ansætter en person med socialt frikort, skal leve op til de samme lovkrav som ved ansættelse af en person, som ikke er en del af ordningen, herunder også arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsskadelovgivningen. Ordningen gælder frem til 31. december 2024. 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Giver de mest udsatte borgere mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet og samtidig få en økonomisk gevinst.
  • Gør det lettere for virksomheder at tage et socialt ansvar og samtidig få løst konkrete opgaver.
  • Gør det nemt og fleksibelt for virksomheder at ansætte på opgavebasis.

EKSEMPEL

En 29-årig mand har på grund af misbrugsproblemer været ledig i mere end fem år. Manden har en række mislykkede arbejdsforhold bag sig, men da en af de lokale bilforhandlere skal udvide og mangler hænder, får manden mod på at tilbyde sin hjælp og bruge sit sociale frikort. Bilforhandleren kontakter jobcentret for at få formalia på plads, og manden starter på nedsat tid med at gå til hånde på værkstedet, hvor han rydder op og lægger reservedele på plads. Det viser sig hurtigt, at manden er glad for jobbet, og at forhandleren er glad for hans indsats. Derfor får manden med støtte fra kollegerne gradvist mere ansvar for klargøringen og opstillingen af bilerne på pladsen. Da manden efter et par måneder har brugt sit sociale frikort, fortsætter han med at arbejde tre til fire dage om ugen på normale vilkår, og han kan dermed helt frigøre sig fra sin offentlige forsørgelse.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne og procedurerne for opkvalificering af ledige ved ansættelse.

Læs også