Forberedende GrundUddannelse - FGU

Forberedende GrundUddannelse er et nyt tilbud til dig under 25 år, der har brug for at styrke dine personlige, sociale og faglige kompetencer for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller et job.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Tilbuddet gælder dig under 25 år*, der enten ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse – eller ikke er i beskæftigelse. FGU varer op til to år og kan hjælpe dig med bådepersonlig og faglig afklaring og opkvalificering, så du kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Hvis ikke du ved, hvilket spor du skal vælge, kan du begynde på et basisforløb**, hvor du får mulighed for at snuse til de tre spor. Der er løbende optag på basisforløbet. Undervisningen adskiller sig fra traditionel skoleundervisning ved hele tiden at skifte mellem teori og praksis. Der er mange fælles aktiviteter, og der tages hensyn til de ting, du kan have svært ved - både fagligt, personligt og socialt.

* Du kan i særlige tilfælde godt blive optaget på FGU, selv om du er fyldt 25 år. Hør din sagsbehandler.
** Hvis det ikke er afklaret, om du skal i FGU eller i et andet uddannelsestilbud, kan du gennemføre et såkaldt afsøgningsforløb på op til to uger, hvor du får erfaringer med forskellige fagområder og bliver realkompetencevurderet. Herefter kan det besluttes, om du skal optages på FGU.

ØKONOMI

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2024 er skoleydelsen:
418 kr. pr. uge, hvis du er under 18 år
716 kr. pr. uge, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
1.660 kr. pr. uge, hvis du er over 18 år og udeboende
Forsørgertillæg for enlige på 1.621 kr. pr. uge.
Forsørgertillæg for ikke-enlige på 646 kr. pr. uge.

På EGU får du elevløn, når du er i praktik. 

 

SÅDAN GØR DU

Vil du i gang med FGU, skal du henvende dig til din vejleder i kommunen. Du kan også læse mere om FGU på www.uvm.dk og www.ug.dk