Tidlig pension

Hvis du har haft en langt og hårdt arbejdsliv, kan du søge om tidlig pension og få ret til at trække dig tilbage op til tre år før folkepensionsalderen.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå et, to eller tre år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

Har du som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, kan du få ret til at trække dig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at du kan gå fra ét eller to år før folkepensionen. Alderen for opgørelsen og antallet af år på arbejdsmarkedet vil følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

Du optjener anciennitet fra det fyldte 16. år, og frem til det tids - punkt hvor der er seks år (syv år for visse årgange - se borger.dk) til du kan opnå folkepensionsalderen. 

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterløn- eller fleksydelsesordningen og skifte til tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne*. 

* Vælger du at skifte, betyder det, at du efter overgangen til tidlig pension får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag. Kompensationen udbetales med et fast beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.679 kroner (2023) pr. hele måned. Beløbet udbetales senest 3 måneder efter, at du er overgået til tidlig pension og har anmodet om udbetaling af kompensation. Du skal være opmærksom på, at du skal betale en afgift på 30 pct. af kompensationen. Du kan ikke få udbetalt kompensation, hvis du har fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag. Du kan heller ikke få udbetalt skattefri præmie, hvis der er udbetalt kompensation.

BETINGELSER

  • Det er ikke udelukkende det antal år, du har været i fuldtidsarbejde, der tæller, når det opgøres, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet. Perioder med deltidsarbejde, barsel, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge, ledighedsydelse samt selvstændig virksomhed med overskud kan også indgå i beregningen - læs mere på borger.dk
  • Du skal som udgangspunkt være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Derudover skal du have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen, og du må ikke modtage, efterløn, fleksydelse, arbejdsløshedseller feriedagpenge, førtidspension eller seniorpension. Selvom du ikke opfylder betingelserne, kan du dog alligevel have ret til tidlig pension, hvis du er omfattet af en af undtagelserne*.
  • Du skal have haft aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse. Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på ni måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er tre måneder til, at du overgår til tidlig pension. Overgang fra fleksydelse til tidlig pension er undtaget. 

* Der findes en række undtagelser til kravet om statsborgerskab, fast bopæl og varigheden af ophold i Danmark. Læs mere på borger.dk 

ØKONOMI

Går du på tidlig pension, kan du maksimalt få 14.456 kr. om måneden før skat (2024 sats). Beløbet kan tidligst udbetales fra 1. januar 2022 og reguleres én gang om året. Du kan tjene op til 26.200 kr. inkl. am-bidrag før skat om året. Herefter vil pensionen blive sat ned med 64% af din månedlige lønindtægt. Størrelsen på din pensionsformue har også indflydelse på retten til og beregnin - gen af tidlig pension. Læs mere på borger.dk 

SÅDAN GØR DU

Fra den 1. august 2021 kan du ansøge digitalt om tidlig pension via link på borger.dk. Du kan også kontakte Udbetaling Danmark direkte, hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller udbetaling af tidlig pension. 

Udbetaling Danmark

70 12 80 61 (man-ons 8-16, tors 8-17 og fre 8-15)

Kongens Vænge 8 | 3400 Hillerød