IGU (integrationsgrunduddannelsen) - Ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge

IntegrationsGrundUddannelsen* (IGU) er en mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familiesammenførte) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

IGU-forløb kan iværksættes for flygtninge og familiesammenførte, der ved starttidspunktet er fyldt 18 år, er under 50 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år. Forløbet varer 24 måneder, hvoraf de 23 uger - i samarbejde med virksomheden - tilrettelægges som skoleundervisning** på fuld tid. Praktikdelen skal udgøre mindst 25 timer pr. uge i gennemsnit.

I praktikdelen af forløbet aflønnes IGU-elever som udgangspunkt efter de lønsatser, der gælder for EGU-elever, alternativt efter elev-satserne for 1. og 2. år på uddannelsesområdets overenskomst. Når IGU-eleven har været ansat i seks måneder, kan private virksomheder ansøge om en bonus på 10.000 kr. hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (se nedenfor). Efter 12 måneders ansættelse kan der søges om yderligere 15.000 kr., og når IGU-eleven har været ansat i to år, kan der senest ét år efter søges yderligere 15.000 kr. i bonus. 

IGU-elever betragtes som ordinært ansatte og begrænser derfor ikke virksomhedens muligheder for sideløbende at ansætte medarbejdere i job med løntilskud eller tage personer i virksomhedspraktik. Hvis virksomheden allerede har ordinært ansatte flygtninge / familiesammenførte, kan de pågældende ansatte først påbegynde IGU-forløb i virksomheden tre måneder efter ophør af den ordinære ansættelse.

* IGU-ordningen indføres som et forsøg i perioden frem til 31. dec. 2027. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, hvis særlige forhold (fx graviditet eller sygdom) har medført, at det ikke har været muligt at gennemføre skoleforløbet.

** AMU- og sprogkurser, der indgår i undervisningsforløbet, er uden omkostninger for virksomheden. I undervisningsperioden modtager IGU-eleven en ydelse fra kommunen.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Lempeligere vilkår for stærkere virksomhedsrettet integration af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte

OM UDDANNELSEN

Den praktiske del af uddannelsen skal give flygtningen:

  • Viden og færdigheder i funktioner, der er relevante på arbejdsmarkedet
  • Konkrete arbejds- og samarbejdserfaringer, der kan sikre varig tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.

Skoleundervisningen skal bidrage til at give flygtningen:

  • Sproglige færdigheder jf. lov om danskuddannelse for voksne udlændinge
  • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
  • En bredere forståelse for erhvervede praktiske erfaringer og forudsætningerne for fortsat uddannelse.

SÅDAN GØR DU

Ansøg om oprettelse af IGU-forløb via selvbetjeningsløsningen på: https://vitas.bm.dk (se også Vitas). Her udfyldes alle oplysninger om virksomheden, borgeren, stillingen, undervisningsplanen samt løn og ansættelsesvilkårene. Du kan eventuelt få hjælp hos supporten på tlf.: 7025 8925 eller via amportalen@remove-this.star.dk 

Ansøgning om udbetaling af bonus sker på ansøgningsportalen:
https://portal.siri.dk/SIRI_Dashboard/Login/

SE OGSÅ