Sygedagpengeforsikring - undgå økonomisk tab i forbindelse med sygdom

Som selvstændigt erhvervsdrivende eller privat arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring, så du sikrer dig mod økonomisk tab ved egen eller medarbejderes sygdom.

Selvstændigt erhvervsdrivende
Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du med forsikringen for selvstændigt erhvervsdrivende sikre dig ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum eller maksimumsatsen (se nedenfor). Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du både tegne forsikringen for selvstændige  erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom) - se nedenfor.

Private arbejdsgivere
Er du selvstændigt erhvervsdrivende med ansatte i din virksomhed, har du som arbejdsgiver mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med dine ansattes sygdom. Forsikringen giver fuld sygedagpengerefusion fra den ansattes 2. fraværsdag. Er du ejer af en A/S, SMBA, IVS eller ApS virksomhed, bliver du betragtet som lønmodtager i eget firma, og forsikringen gælder derfor både dig som ejer og dine medarbejdere.

Detaljer

Fold alle ud

ØKONOMI FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE

Hvis du vælger minimumsatsen, får du udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb* uanset størrelsen af din indtægt.

Hvis du vælger maksimumsatsen, bliver udbetalingen af dagpengene beregnet på baggrund af din indtægt, dog er du sikret minimumsatsen.

Det er kommunen, der beregner og udbetaler sygedagpenge. Forsikringspræmierne er**.

Type 2 minimumsats: 3.480 kr. pr. år
Type 2 maksimumsats: 5.223 kr. pr. år
Type 1 minimumsats: 2.253 kr. pr. år
Type 1 maksimumsats: 3.378 kr. pr. år 

* Højeste dagpengebeløb er 4.695 kr. pr. uge (2024 sats). ** Gældende fra 1. april 2024. Frem til 31. marts 2023 er satserne: Type 2 minimum: 3.954 kr. Type 2 maksimum: 5.931 kr. Type 1 minimum: 2.558 kr. Type 1 maksimum: 3.837 kr.

ØKONOMI OG BETINGELSER FOR PRIVATE ARBEJDSGIVERE

Forsikringen koster 0,87% af virksomhedens samlede lønudgift*. Det er en betingelse for at tegne forsikringen, at din lønudgift som arbejdsgiver i det foregående kalenderår ikke overstiger en lønudgift på 8.216.250 kr. Det er også en betingelse, at du som arbejdsgiver har et aktivt SE-/ CVR-nummer, og at du ikke modtager offentlige midler, som overstiger 50% af driftsudgifterne. 


* Som arbejdsgiver kan du anmode om at få fradraget løn til: Personer i fleksjob, personer ansat i jobtræning med løntilskud, personer med hvem arbejdsgiveren har indgået aftale efter lovens §56-§58 (langvarig/kronisk lidelse). Beløb, der er A-indkomst, men ikke løn i ansættelsesforhold, hvis de nødvendige oplysninger til vurdering af forholdet, herunder beløbenes størrelse, er modtaget af Udbetaling Danmark inden 1. september efter forsikringsårets udløb. Oplysninger skal være dokumenteret af Skattestyrelsen, revisor eller lignende. 

SÅDAN GØR DU

Du kan læse mere og tilmelde dig forsikringsordningerne digitalt På: https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Sygedagepengeforsikring, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: 70122032 (Man-fre 9.00-12.00). 
Email: Sygedagpengeforsikring@STAT-ATP.dk