Fleksjobberettiget

Når du er blevet godkendt til et fleksjob, kan du modtage tre typer af indkomst:

  • Når du er ansat i et fleksjob, får du almindelig overenskomstmæssig løn af din arbejdsgiver for de timer, du arbejder. Derudover får du et løntilskud fra kommunen. 
  • Fleksydelse, som du kan søge om ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.
  • Ledighedsydelse, som du får under ferie og ledighed.

I menuen til venstre kan du læse mere om både ledighedsydelse og fleksydelse.