Fleksydelse - ”efterløn” for fleksjobvisiterede

Når du er blevet godkendt til et fleksjob, kan du modtage tre typer af indkomst. Når du er ansat i et fleksjob får du almindelig overenskomstmæssig løn og et løntilskud fra kommunen. Ved ferie og ledighed modtager du ledighedsydelse, og ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen kan du søge som fleksydelse. Derfor kaldes fleksydelse også ”efterløn for fleksjobvisiterede”.

Selvstændig virksomhed og fleksydelse

Du kan få fleksydelse, når du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis den samlede arbejdstid i virksomheden ikke overstiger 400 timer pr. kalenderår, og hvis virksomhedens indtægt ikke overstiger 89.976 kr. (2024) pr. regnskabsår. Den samlede arbejdstid i virksomheden fradrages i fleksydelsen time for time. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Fleksydelse er til dig, der:

 • er i fleksjob, eller er visiteret til fleksjob (og har været det i mindst tre måneder) og ønsker at holde op med at arbejde nogle år før folkepensionsalderen
 • som udgangspunkt har betalt fleksydelsesbidrag eller efterlønsbidrag i sammenlagt mindst 30 år. Er du født før 1. januar 1978, gælder særlige anciennitetsregler, som du kan spørge om i jobcentret eller læse under ”Efterløn, fleksydelse, delpension” på borger.dk
 • har fået indberettet værdien af dine pensioner
 • har bopæl i Danmark eller andet EU/EØS-land, Færøerne, Grønland eller Schweiz.

ØKONOMI

 • Fleksydelsen beregnes på baggrund af din indkomst og pensioner, men kan som udgangspunkt højst udgøre 222.168 - 244.140 kr. pr. år (afhængig af anciennitet og indtrædelsestidspunkt).
 • Du får fratrukket pension og visse andre indtægter i fleksjobydelsen 
 • Du får udbetalt fleksydelse for sidste gang den måned, du når folkepensionsalderen 
 • Du skal betale skat af fleksydelsen, som udbetales månedsvis bagud af Udbetaling Danmark

BETINGELSER

 • Du skal fortsætte med at betale fleksydelsesbidrag på 1.643 kr. i kvartalet (2024 sats), mens du modtager fleksydelse. 
 • Du kan tidligst få udbetalt fleksydelse måneden efter, kommunen har modtaget din ansøgning.
 • Førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler medfører ikke fradrag i fleksydelsen.
 • Du kan højst modtage det samme beløb i fleksydelse, som du har haft i lønindtægt fra fleksjobbet i de foregående 12 måneder før overgangen til fleksydelse (gennemsnitligt). Ledighedsydelse eller andre ydelser, der træder i stedet for løn i fleksjob, regnes med i den gennemsnitlige indtægt.

Selvstændig virksomhed og fleksydelseDu kan få fleksydelse, når du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis den samlede arbejdstid i virksomheden ikke overstiger 400 timer pr. kalenderår, og hvis virksomhedens indtægt ikke overstiger 89.976 kr. (2024 sats) pr. regnskabsår. Den samlede arbejdstid i virksomheden fradrages i fleksydelsen time for time.

SÅDAN GØR DU

Kontakt Udbetaling Danmark - Fleksydelse på tlf: 7012 8082 for at høre mere om mulighederne for at overgå til fleksydelse.