Kommunal indsats for unge under 25 år

Vejledning, uddannelse og job.

  

 

Klik her for at se organisering af kommunal ungeindsats

  

I Rødovre Kommune er det meget højt prioriteret, at alle unge kommer i uddannelse og job. Uddannelsesvejledning og forberedelse af ”det rette valg” samt den individuelle uddannelsesplan er en central del af grundskolen. Uddannelsesvejledere træffes i Ungecenter2610, Nørrekær 8, 2610 Rødovre og vil i øvrigt være tilgængelige på alle skoler.

 

Uddannelsesplanen starter i 9. klasse og følger unge til det 25. år. Uddannelsesplanen skal understøtte, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb for den unge og med udgangspunkt i den unges ønsker og muligheder. Unge skal opleve, at indsatserne er koordinerede og peger frem mod det aftalte mål.

 

Efter 9. eller 10. klasse er det Ungeenheden i tilknytning til Rødovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling på Egegårdsvej 66,1. der følger op på uddannelsesplanen. Uddannelsesvejledningen i Ungeenheden kontakter alle unge, der evt. ikke er i uddannelse og tilbyder vejledning i det fortsatte uddannelsesvalg.

 

Overgangen fra grundskolen til videre uddannelse og opfølgning på uddannelsesplanen koordineres mellem skole og Ungeenheden og med ung og forældre, når unge har særlige behov for støtte, således at der sikres en rød tråd i de planer og indsatser der sættes i værk. Det kan f.eks. være faglige udfordringer, socialpædagogiske indsatser m.v..

 

Unge kan tilknyttes en fast kontaktperson i kommunen, der hjælper og guider, når der eksempelvis er behov for hjælp fra flere afdelinger i kommunen eller myndigheder.

 

Kontakt:

Ungecenter2610, Nørrekær 8, 2610 Rødovre.

36 37 85 20

 

Ungeenheden, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre.

36 37 70 60

 

Alle Unge kan løbende tilbydes uddannelsesvejledning via e-vejledningen.