§ 56 aftale - økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom (§ 58a aftale for selvstændige)

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden.

En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. Aftalen giver mulighed for sygedagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats på 4.695 kr. pr. uge - 2024 sats) fra medarbejderens første fraværsdag.

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan indgås for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse. 

For selvstændigt erhvervsdrivende hedder aftalen en § 58a aftale. Den fungerer som en § 56 aftale, men er dog betinget af, at der ikke er tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 (ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden).

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Mulighed for at fastholde medarbejdere med højt sygefravær via økonomisk kompensation. 
  • Større tryghed blandt medarbejdere, der rammes af kronisk længerevarende eller alvorlig sygdom.

EKSEMPEL

En 45-årig jord- og betonarbejder beskadiger armen ved arbejdet i en grusgrav og sygemeldes. Det viser sig, at skaden er så alvorlig, at han efterfølgende permanent er nødt til at gå til behandlinger hver 14. dag. Derfor godkender jobcentret en § 56 aftale, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse.

SÅDAN GØR DU

Virksomhed og medarbejder skal sammen udfylde en ansøgning om § 56 / 58a aftale. Virksomheden logger på virk.dk og søger på DP 211 for at ansøge om § 56 aftale eller DP 213 for at ansøge om § 58a aftale. Virksomheden vælger herefter kommune og udfylder sin del af ansøgningen, som herefter sendesdigitalt til medarbejderen, der udfylder sin del. Når aftalen er godkendt af kommunen, kan virksomheden herefter søge om refusion ved hvert sygefravær via www.virk.dk. De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56 / § 58a aftalen. Hvis aftalen indgås under en sygdomsperiode, træder refusionsmuligheden først i kraft ved næste sygdomsperiode.