Jobafklaringsforløb - stærkere arbejdsevne, hurtigere tilbage i arbejde

Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de gældende forlængelsesregler, vil jobcentret tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb.

Her kigger medarbejderen sammen med jobcentret og kommunens rehabiliteringsteam på alle kommunens tilbud og aktiviteter – på tværs af forvaltninger og afdelinger – og skræddersyr et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage i virksomheden / på arbejdsmarkedet.

Jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt vare så kort tid som muligt (maks. to år ad gangen).

Nedsat refusion ved jobafklaring!
Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobafklaringsforløb er 16.382 kr. pr. måned for forsørgere og 12.326 kr. pr. måned for ikke-forsørgere. For unge under 25 år, der bor hjemme, er refusionssatserne lavere. Normalsats for sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er 4.695 kr. pr. uge ved fuldtidsansættelser.

Med den nedsatte ydelse giver det god mening at sætte tidligt ind over for de langvarige sygemeldinger, så medarbejdere ikke rammer 22 ugers revurdering uden afklaring eller mulighed for forlængelse efter en af de gældende forlængelsesregler.

Detaljer

Fold alle ud

FORSKELLIGE TILBUD VED JOBAFKLARINGSFORLØB

  • Virksomhedspraktik. 
  • Genoptaget arbejdstid. 
  • Mentorstøtte. 
  • Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi. 
  • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 
  • Coaching i livsstil (motion og kost mv.) 
  • ”Lær-at-tackle” kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde. 
  • IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik- og uddannelsesvejledning.

EKSEMPEL

En sygemeldt tjener i en større hotelkæde kan efter fem måneders sygemelding ikke få forlænget sin sygedagpengesag, da der ikke er lægelig afklaring på hans ledsmerter, og da han ikke umiddelbart kan vende tilbage til et tjenerjob. Derfor tilbyder jobcentret ham et jobafklaringsforløb, hvor han med et nyt jobmål som receptionist kan bruge sine talegaver uden den store fysiske belastning. Efter seks måneder med undervisning i dansk, engelsk og it er han med mentorstøtte klar til at starte op i receptionen i en af kædens hoteller. Efter tre måneders virksomhedspraktik tiltræder han en fast stilling som receptionist i hotellet.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om jobafklaringsforløb for sygemeldte medarbejdere.
Læs mere på www.star.dk

SE OGSÅ