Jobrotation - få efteruddannet medarbejdere, mens vikarer gør arbejdet

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. På den måde kan virksomheden fx give en ufaglært lagermedarbejder mulighed for at tage truckcertifikat og kursus i lagerstyring med it, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden. 

Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan der ansøges om jobrotationsydelse. Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et samlet tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Virksomheden modtager 203,17 kr. pr. time, som den ansatte er i uddannelse, og der ansættes en vikar indenfor uddannelsesperioden.

For at modtage jobrotationsydelsen skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Den ansatte skal have været ansat på almindelige vilkår hos arbejdsgiveren i Danmark i min. tre måneder inden opstarten på uddannelsen
 • Den ansatte skal modtage overenskomstmæssig løn i uddannelsesperioden og ikke have en længere videregående uddannelse. Alternativt skal den videregående uddannelse være forældet, eller den ansatte skal ikke have været i beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste fem år. Ansatte over 25 år, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan tage en erhvervsuddannelse via jobrotation.
 • Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt seks måneder.
 • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn, eller hvad der gælder for tilsvarende arbejde. Der skal være sammenfald i de opgaver, som den beskæftigede og vikaren udfører.
 • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder før ansættelsen*.
 • Virksomheden betaler den ansattes eventuelle udgifter til efteruddannelsen.
 • Efteruddannelsen skal kunne tages som et offentligt udbudt kursus/undervisningsforløb.
 • Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU, løntilskud eller andre offentlige ydelser til den ansatte.

* Dagpengemodtagere skal have en sammenlagt ledighed på mindst seks måneder. Øvrige grupper af ledige skal have en sammenhængende ledighedsperiode på mindst seks måneder. 

Detaljer

Fold alle ud

FORDELE

 • Virksomheden får et kompetenceløft og kommer ikke bagud med arbejdet. 
 • Mulighed for at undgå afskedigelser, hvis medarbejderne kan udfylde andre jobfunktioner efter kurset. 
 • Mulighed for at vurdere den ledige, der ansættes som vikar som potentiel fremtidig medarbejder.

UDDANNELSESRÅDGIVNING

 • Jobcentret informerer om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsessteder. 
 • Jobcentret vejleder om den relevante lovgivning og mulighederne for godtgørelse. 
 • Læs mere om uddannelsesmuligheder på www.voksenuddannelse.dk 

   

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om jobrotation og uddannelsesmuligheder.

Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer. Virksomheden skal anmode om oprettelse af jobrotation og ansøge om jobrotationsydelse via selvbetjeningsløsningen på: Vitas.bm.dk (se også faktaarket om Vitas).

Læs mere om jobrotation på www.star.dk

SE OGSÅ