Delvis rask- eller sygemelding

Med en delvis rask- eller sygemelding kan du fortsat være tilknyttet din arbejdsplads under hensyntagen til det du kan helbredsmæssigt. Det forbedrer dine muligheder for at fastholde dit arbejde på trods af sygdom – også fordi din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion for dine fraværstimer.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Ordningerne kan bruges af alle lønmodtagere og selvstændige. Du kan bruge en delvis sygemelding, når du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Du kan bruge en delvis raskmelding, når du efter en sygeperiode gradvist kan optrappe din arbejdstid igen.

Du kan selv aftale med din arbejdsgiver, hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare. Jobcentret kan også være behjælpelig via en rundbordssamtale på din arbejdsplads.

BETINGELSER

  • Dit fravær skal være på mindst fire timer om ugen. 
  • Som selvstændig skal du maksimalt kunne udfylde halvdelen eller mindre af din normale arbejdstid for at blive delvis rask- eller sygemeldt. 
  • Begge ordninger er midlertidige løsninger, der kan hjælpe dig, indtil du igen er klar til at vende tilbage i jobbet på fuld tid. 
  • Med en delvis raskmelding skal din arbejdstid øges i takt med, at du får det bedre. 
  • Jobcentret skal godkende aftalerne og følger op på din sygemelding på samme måde som ved en fuld sygemelding. Du har pligt til at medvirke ved kommunens opfølgning.

ØKONOMI

  • Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion for dine fraværstimer
  • Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du modtage sygedagpenge for dine fraværstimer
  • Som selvstændig får du udbetalt 75% af sygedagpengene, hvis du arbejder højst 25% af din normale arbejdstid, og 50%, hvis du arbejder højst 50% af din normale arbejdstid

SÅDAN GØR DU - DELVIS RASKMELDING

Når du føler dig klar til gradvist at genoptage dit arbejde, skal du høre din arbejdsgiver, om I kan lave en aftale om en delvis raskmelding. Hvis det kan lade sig gøre, tager en af jer kontakt til jobcentret, som skal godkende aftalen. 

SÅDAN GØR DU - DELVIS SYGEMELDING

Når du ved, at du i en periode vil være delvist fraværende fra dit arbejde på grund af behandlinger eller sygdom, kan du høre din arbejdsgiver, om I kan lave en aftale om en delvis sygemelding. Du behøver ikke at have været fuldtidssygemeldt inden en aftale om en deltidssygemelding, og du kan selv aftale med din arbejdsgiver, hvordan din arbejdstid placeres. Herefter skal I kontakte jobcentret, som skal godkende aftalen.