Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere

Når du er godkendt til et fleksjob, kan du med seks ugers jobrettet uddannelse forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for. Du kan vælge seks ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb inden for områder med gode jobmuligheder. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere, hvis du:

  • er berettiget til fleksjob og modtager ledighedsydelse
  • ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der i forhold til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse
  • ikke har en videregående uddannelse, der i forhold til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

BETINGELSER

  • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal gennemføres inden for de første 9 måneder af din sammenlagte ledighed. Hvis du har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe med rekrutteringsudfordringer i en opsigelsesperiode, kan du dog fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første dag med ledighedsydelse
  • Du skal stå til rådighed for fleksjob under uddannelsen, og hvis du bliver tilbudt et fleksjob, skal du være parat til at afbryde uddannelsen
  • Det er kun muligt at tage ét kursusforløb i op til 6 uger. Forløbet kan være et kursus, en uddannelse eller et kursusforløb, der er stykket sammen til en pakke og fremgår af positivlisten (se ”Sådan gør du”)

 

ØKONOMI

  • Du får ledighedsydelse i uddannelsesperioden 
  • Du får betalt din uddannelse af jobcentret 
  • Du får tilskud til transport pr. km for den strækning, der ligger ud over de første 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet.

SÅDAN GØR DU

Find dit ønskede kursus eller uddannelsesforløb på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse. Se listen på: www.star.dk - søg på ”positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse”.